Tendinţe ANAF – Reclasificarea diurnelor ca venituri salariale

Începând cu data de 1 mai 2014, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a derulat un proiect pilot de prevenire şi combatere a evaziunii fiscale în domeniul muncii nedeclarate şi/sau subdeclarate pe un eşantion semnificativ de contribuabili din oraşele Ploieşti şi Braşov.

Unul dintre aspectele identificate pe parcursul acestui proiect a fost practica contribuabililor autorizaţi ca agenţi de muncă temporară de a acorda venituri salariale disimulate angajaţilor săi prin acordarea salariului minim în România şi plata unor diurne de aproximativ 1.500 euro pe lună (acestea fiind venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale). În urma identificării acestor aspecte, ANAF a procedat la reîncadrarea diurnelor din punct de vedere fiscal drept venituri salariale şi perceperea de obligaţii fiscale suplimentare din punct de vedere al impozitului pe venit datorat de angajaţi, contribuţii sociale datorate atât de angajator şi angajat, dar şi dobânzi şi penalităţi de întârziere.

Clauza de mobilitate

Deşi ANAF recunoaşte existenţa anumitor diferenţe între agenţii de muncă temporară (care încheie un contract de muncă temporar cu salariaţii şi contracte de punere la dispoziţia altor contribuabili a salariatului angajat) şi alţi contribuabili, precum cei care activează în domeniul transportului rutier naţional şi/sau internaţional, aceştia din urmă ar trebui să aibă în vedere următoarele aspecte cu privire la modul de remunerare/recompensare a angajaţilor. Astfel, diurna sau indemnizaţia de delegare/detaşare este un drept legal recunoscut unui salariat angajat în baza unui contract de muncă, care îşi desfăşoară activitatea temporar, la dispoziţia unilaterală a angajatorului, în alt loc decât cel menţionat în cuprinsul contractului individual de muncă la capitolul D „Locul de muncă“. Drept urmare, pentru perioadele în care angajaţii îşi desfăşoară activitatea în locurile menţionate în cuprinsul contractului de muncă (chiar şi în cazul conducătorilor auto implicaţi în transport de persoane sau marfă care, în cuprinsul contractului de muncă, la capitolul „Locul de muncă“ au menţionate diversele locuri în care aceştia vor efectua munca) nu se poate acorda indemnizaţia de delegare/detaşare. În acest context, trebuie avute în vedere prevederile din Codul Muncii cu privire la clauza de mobilitate, respectiv situaţiile când salariatul, datorită specificului muncii, nu îşi execută obligaţiile de serviciu dintr-un loc stabil de muncă, motiv pentru care salariatul beneficiază de prestaţii suplimentare în bani sau în natură.

Controalele vor viza ultimii 5 ani

Astfel, spre deosebire de delegare, care este de regulă o măsură unilaterală a angajatorului pentru o perioadă determinată de timp, clauza de mobilitate este agreată bilateral de angajator şi salariat şi în baza acesteia salariatul îşi execută obligaţiile de muncă prin deplasări de serviciu fie intermitente, fie continue, într-o anumită durată sau chiar pe întreaga durată a contractului de muncă. Din punct de vedere fiscal, diferenţele sunt semnificative: diurnele acordate angajaţilor reprezintă venituri neimpozabile din punct de vedere al impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale în cazul în care nu depăşesc de 2,5 ori nivelul stabilit prin actele normative relevante. Remuneraţia primită de angajat în baza includerii în contractul individual de muncă a unei clauze de mobilitate este asimilată veniturilor salariale şi impozitată corespunzător prin aplicarea impozitului pe venit şi contribuţiilor sociale aferente obligatorii. Întrucât ANAF intenţionează ca de la 1 ianuarie 2015 să extindă la nivel naţional proiectul pilot întreprins în 2014 şi să introducă un program riguros de inspecţie axat pe identificarea muncii nedeclarate/subdeclarate pe întreaga perioadă de prescripţie a obligaţiilor fiscale (5 ani), transportatorii ar trebui să efectueze anticipat o revizuire din punct de vedere juridic şi fiscal a contractelor individuale de muncă, dar şi a altor modalităţi de colaborare (ex: contracte cu persoane fizice autorizate).

Alexandru BOBOC

Consultant Fiscal, Partener Jinga & Asociaţii
alexandru.boboc@ja.ro
Telefon: 0371 136 502

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.