Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea cere un parc-pădure urban

Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea cere un parc-pădure urban în Sectorul 6 al Capitalei.

Serele Militari

Publicăm integral petiția trimisă autorităților, între care primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, primarul Capitalei, Nicușor Dan, ministrul Agriculturii, Petre Daea:

Asociația Inițiativa Prelungirea Ghencea, organizație civică a locuitorilor zonei, vă solicită sprijinul pentru realizarea unui parc public de mărimea Herăstrăului în sectorul 6 al capitalei pe cele 84 de hectare deținute de statul român în Prelungirea Ghencea nr. 238 la Serele Militari (fostul IAS Bragadiru Horticola 1 Mai).
 
 
Vă aducem la cunoștință că:

 

• Bucureștiul este printre primele 3 cele mai poluate capitale din UE iar bucureștenii mor mai devreme cu 4 ani decât locuitorii altor orașe, conform raportului Institutului Național de Sănătate Publică pe 2020;

• Bucureștiul are insuficient spațiu verde, doar 7 – 9 mp/ locuitor, în timp ce recomandările europene dar și legislația națională prevăd un minim de 26 mp spațiu verde/ locuitor;

• Constituția României prevede dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos și echilibrat ecologic precum și obligația persoanelor fizice și juridice de a proteja și a ameliora mediul înconjurător;

• România a ratificat, în anul 2000, Convenția de la Aarhus privind participarea publicului în problemele de mediu, convenție care este menită să contribuie la protejarea dreptului fiecărei persoane din generațiile prezente și viitoare de a trăi într-un mediu adecvat pentru sănătatea și bunăstarea sa;

• România este în procedură de infringement și a fost condamnată de Curtea de Justiție a Uniunii Europene pentru aerul toxic din capitală; 

• Pădurile urbane sunt fundamentale pentru un mediu sănătos și pentru lupta împotriva schimbărilor climatice prin reducerea prafului din aer și a particulelor aflate în suspensie, prin reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, prin diminuarea zgomotului și prin diminuarea temperaturilor extreme; 

• În ultimii 20 de ani, în zona Prelungirea Ghencea, cu „concursul” autorităților locale s-au construit haotic mii de locuințe fară asigurarea suprafețelor de 30% spațiu verde în fiecare ansamblu rezidențial și fară realizarea de spații publice de recreere deși majoritatea locuitorilor sunt familii tinere cu copii;

• Terenul de 84 de hectare al Serelor Militari (fost IAS Bragadiru Horticola 1 Mai) din Prelungirea Ghencea nr. 238, sectorul 6, este în proprietatea privată a statului român și în administrarea Agenției Domeniilor Statului din subordinea Ministerului Agriculturii;

• Pe acest teren clasificat drept agricol au existat sere care în prezent sunt distruse, aici nu se mai desfășoară niciun fel de activități agricole, iar din anul 2015, a fost reziliat și contractul de concesiune a terenului încheiat cu o firmă privata;

• Din fericire, prin puterea regeneratoare a naturii, pepiniera existentă pe teren a devenit o adevărată pădure urbană, formată din copaci maturi (nuci, alți pomi fructiferi, ulmi, salcâmi), pădure care găzduiește o faună formată din fazani, ciocănitori, mierle, iepuri de câmp și vulpi;

• Agenția Domeniilor Statului susține că acest teren este rezervă de retrocedare pentru tot Bucureștiul și că aici vor fi puși în posesie proprietari care nu pot primi terenuri în locația inițială deținută; 

• Legea 165/2013 a restituirilor în natură sau prin echivalent a proprietăților confiscate de comuniști prevede posibilitatea acordării de măsuri compensatorii atunci când nu mai este teren disponibil (Cap. III – Art. 16 – 21);

• Tot Legea 165/2013 – Art. 2 prevede principiul menținerii justului echilibru între interesul particular al foștilor proprietari și interesul general al societății în materia retrocedărilor;

• Serele și pepinierele sunt considerate spații verzi și nu le poate fi schimbată destinația, conform Legii 24/ 2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților;

• Locuitorii zonei au inițiat, încă din anul 2015, demersuri colective pentru realizarea pe acest teren a unui parc public de minim 10 hectare și au trimis petiții către toate autoritățile publice responsabile; petiția inițială a fost semnată olograf de 500 de cetățeni, iar petiția online, de peste 5.500 de persoane;

• Consiliul Local Sector 6 a aprobat, în anul 2021, prin vot unanim, Hotărârea de Consiliu Local nr. 264/21.12.2021 cerând Consiliului General al Mun. București să solicite Guvernului 10 hectare din terenul Serelor Militari, pentru realizarea unui parc public;

• Situația din ce în ce mai gravă a mediului din București necesită mult mai mult spațiu verde suplimentar decât cele 10 hectare solicitate de Consiliul Local sector 6.

Având în vedere toate acestea, vă solicităm sprijinul, conform atribuțiilor instituțiilor pe care le conduceți, pentru:

• aducerea pe agenda publică a nevoii de creștere a suprafeței de spațiu verde cât mai natural în București, similar altor capitale europene;

• scoaterea celor 84 de hectare de la Serele Militari din rezerva de retrocedare a statului român și despăgubirea eventualilor proprietari prin compensații bănești sau de altă natură, prevăzute de lege;

• transferul celor 84 hectare sus-menționate din proprietatea privată a statului român și administrarea Agenției Domeniilor Statului în proprietatea publică a Municipiului București și administrarea Sectorului 6 pentru realizarea parcului – pădure urbana pe întreaga suprafață;

• modificarea legislației retrocedărilor astfel încât, la 33 de ani de la începerea restituirii proprietăților confiscate de comuniști, spațiile verzi să nu mai poată fi retrocedate în natură ci doar prin măsuri compensatorii pentru ca astfel și interesul public de protecție a mediului înconjurător să fie în mod real apărat de statul român.

Serele Militari

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.