Ordinul 1706/2020 cu modificarea acordării CSU, publicat în MO

La o zi după publicarea în Monitorul Oficial, în 12 mai, a Ordonanței de Urgență (OUG) nr 67/2020, cu modificări în privința obținerii Certificatului de Situație de Urgență (CSU), a apărut în MO și Ordinul nr. 1706/2020, semnat de ministrul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, Virgil Popescu, prin care a fost modificat Ordinul nr. 791/2020, emis anterior, pentru acordarea certificatelor de situații de urgență operatorilor economici a căror activitate este afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (COVID-19).

Potrivit actului normativ, eliberarea Certificatului de Situației de Urgență de TIP 2 (GALBEN) pentru înregistrarea unei diminuări a încasărilor sau a veniturilor, în luna martie sau aprilie 2020, cu minimum 25% față de media încasărilor sau a veniturilor din perioada ianuarie – februarie 2020.

Este vorba despre articolul 2, litera b), care acum are următorul cuprins:

„b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: ”

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3.”

3. Anexele nr. 2 și 3 se modifică și se înlocuiesc cu anexele nr. 1 și 2 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

b) TIP 2 (GALBEN) – eliberat în forma prezentată în anexa nr. 2*), pentru solicitanții care cer acordarea acestuia în baza declarației pe propria răspundere emise în forma prezentată în anexa nr. 3, din care rezultă înregistrarea unei diminuări a veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020 prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020.”

2. La articolul 6 alineatul (1), litera b) va avea următorul cuprins: “

b) declarația pe propria răspundere a reprezentantului legal, prin care acesta atestă că toate informațiile și documentele care stau la baza cererii pentru obținerea certificatului sunt conforme cu realitatea și respectă legislația în vigoare raportat la tipul de certificat solicitat, conform cerințelor instituite în cuprinsul art. 2 cu referire la închiderea totală sau parțială a activității ca urmare a efectelor deciziilor emise de autoritățile publice competente pe perioada stării de urgență sau la diminuarea veniturilor sau a încasărilor cu minimum 25% în luna martie sau aprilie 2020, prin raportare la media lunilor ianuarie și februarie 2020. În situația în care reprezentantul legal nu deține semnătură electronică, acesta poate semna olograf, urmând ca toate documentele încărcate în platforma http://prevenire.gov.ro (inclusiv declarația pe propria răspundere) să fie semnate electronic de către împuternicitul desemnat în acest sens în anexa nr. 3.”

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.