OUG 30/2020, în vigoare: Zile libere pentru părinți când școlile se închid

Ordonanța de urgență (OUG) nr. 30/2020 privind acordarea de zile libere pentru unul dintre părinții ai căror copii au vârste de până în 12 ani și stau împreună cu ei, atunci când școlile se închid temporar, a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vogoare, în data de 21 martie, după ce a fost adoptată de Guvern în 18 martie.

Actul normativ clarifică modul în care părinții își pot lua liber pentru a sta împreună cu copiii după ce cursurile școlare sunt suspendate, în caz de condiții meteorologice nefavorabile (ninsori, viscol etc.) sau în situația actuală, când școlile au fost închise din cauza epidemiei de coronavirus (COVID-19).

Concret, a fost modificată și completată Legea nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinților pentru supravegherea copiilor, în situația închiderii temporare a unităților de învățământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 209 din 14 martie 2020.

Cererea depusă de părinte va fi însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi și nici nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 1 alin. (33), precum și de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor. Această prevedere privind declarația nu se aplică persoanei singure din familia monoparentală, definită în condițiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei.

„Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice se realizează doar cu acordul angajatorului.

În aceste cazuri, angajatorii acordă zilele libere „doar după epuizarea opțiunilor prevăzute de reglementările legale în vigoare pentru desfășurarea activității și cu obligația asigurării continuității activității, respectiv prin programe individualizate de lucru, munca în schimburi, munca la domiciliu și telemunca”.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Indemnizația este supusă impozitării și plății contribuțiilor de asigurări sociale.

Impozitele și contribuțiile de asigurări sociale aferente indemnizației se suportă din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului în condițiile prevăzute de Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare.

În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a actului normativ, Guvernul trebuie să aprob, prin hotărâre, procedurile aferente decontării sumelor privind plata indemnizației.

Totodată, începând cu data intrării în vigoare a ordonanței de urgență și în baza Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României, cererile, declarațiile și documentele doveditoare pentru solicitarea beneficiilor de asistență socială acordate din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii și Protecției Sociale pot fi depuse în format letric (în scris) sau prin poșta electronică.

Pentru punerea în aplicare a Legii 19/2020 modificate prin OUG 30/2020 a fost adoptată, tot în 18 martie, HG nr. 217.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.