The Future Is NEUTRAL: Economia circulară intră într-o nouă eră

Renault Group creează The Future Is NEUTRAL, prima companie a cărei activitate se derulează pe întregul lanț de valoare al economiei circulare în industria auto, având ca obiectiv tranziția acestui domeniu către neutralitatea în exploatarea resurselor. 

Noua entitate, care reunește competențele Renault Group și ale partenerilor săi legate de această activitate, propune soluții de reciclare în buclă închisă pentru fiecare etapă din ciclul de viață al unui vehicul: aprovizionare cu piese și materii prime, producție, recuperare după ieșirea din uz.

Având ca obiectiv să realizeze în domeniul său de activitate o cifră de afaceri de peste 2,3 miliarde de euro și o marjă operațională de peste 10% la nivelul anului 2030, The Future Is NEUTRAL își propune să devină un lider la scară industrială și europeană în economia circulară auto în buclă închisă, ca furnizor atât al altor producători cât și al întregii industrii auto. 

Renault Group face astfel un nou pas în promovarea economiei circulare.

Renault Group anunță crearea unei noi entități dedicate integral economiei circulare: The Future Is NEUTRAL. Reunind sub această nouă marcă expertizele și activele industriale și tehnologice disponibile la nivelul grupului și al partenerilor săi, The Future Is NEUTRAL este prima companie al cărei domeniu de activitate acoperă întregul lanț de valoare al economiei circulare auto, adresându-se tuturor actorilor din industria de specialitate, dincolo de Renault Group.

Într-un context al tranziției energetice marcat de epuizarea resurselor și de creșterea prețurilor materiilor prime, această nouă entitate va dezvolta soluții tehnologice și industriale datorită experienței filialelor sale și ale rețelei de parteneri existenți. Ea va permite constructorilor de automobile să includă în producția de vehicule noi un procent tot mai mare de materiale reciclate. În prezent, procentul de materiale reciclate utilizate în fabricarea unui vehicul nou se situează între 20% și 30%.

Pe termen scurt, entitatea își propune dezvoltarea activităților existente utilizând un model de business dedicat și identificarea de noi clienți în cadrul industriei auto. Având ca obiectiv atingerea unei cifre de afaceri de peste 2,3 miliarde de euro și o marjă operațională de peste 10%, până în 2030, The Future Is NEUTRAL are ambiția de a deveni lider al economiei circulare în buclă închisă la scară industrială și europeană.

Pentru a accelera dezvoltarea sa și pentru a consolida leadership-ul său pe o piață în creștere puternică, The Future Is NEUTRAL va deschide o cotă minoritară din capitalul său unor investitori externi pentru co-finanțarea unor investiții de ordinul a 500 milioane de euro, până în 2030. 

Luca de Meo, CEO al Renault Group declară: «Azi facem un nou pas în îndeplinirea angajamentului nostru istoric privind dezvoltarea economiei circulare. Filialele noastre Gaia, Indra și Boone Comenor, precum și Refactory de la Flins au demonstrat deja capacitatea noastră de a desfășura activități creatoare de valoare din punct de vedere economic, social și benefice pentru mediu pe întreg ciclul de viață al vehiculelor. Profitând de această experiență și convinși de potențialul acestor activități, mergem mai departe și creăm The Future Is NEUTRAL care reunește o parte semnificativă a activelor noastre industriale și tehnologice, precum și rețeaua noastră de parteneri strategici. Misiunea sa este de a spori activitățile noastre prin aplicarea unor planuri strategice ambițioase și prin identificarea de noi clienți, propunând industriei auto confruntate cu provocările climatice, cu noile exigențe în domeniul reglementărilor și a tensiunilor tot mai accentuate generate de diminuarea resurselor, soluții de reciclare în buclă închisă, de la automobil la automobil. Ambiția noastră este de a duce reciclarea într-o nouă eră și de a deveni lider european în economia circulară auto.»

„De la mașină la mașină”: automobilul ca materie primă

În fiecare an în Europa peste 11 milioane de vehicule, care includ circa 85% materiale reciclabile, ajung la sfârșitul ciclului de viață. Această resursă este însă sub-exploatată: vehiculele noi nu cuprind decât 20% până 30% materiale reciclate, care provin din toate industriile. În prezent, materialele reciclabile din vehiculele scoase din uz sunt recuperate în principal pentru alte aplicații industriale (metalurgie, construcții etc.). Obiectivul The Future Is NEUTRAL este de a menține valoarea pieselor și a materialelor cât mai mult timp posibil și de a permite industriei auto să utilizeze în viitor în fabricarea noilor vehicule un procent mult mai ridicat de materiale reciclate provenind din mașini la sfârșitul ciclului de viață.

Jean-Philippe Bahuaud, CEO al The Future is NEUTRAL, precizează: « În sectorul auto, prima resursă sub-exploatată este mașina în sine, alcătuită în proporție de peste 85 % din metale și materiale plastice. The Future Is NEUTRAL reunește experiența și competențele necesare pentru a transforma acest potențial în noi factori de dezvoltare. Această nouă entitate are ca obiectiv să încurajeze industria auto în tranziția către neutralitatea în utilizarea resurselor, extrăgând din fiecare vehicul cea mai mare cantitate posibilă de materiale necesare pentru fabricarea unui nou model.»  

Atuurile de care dispune The Future Is NEUTRAL

Noua companie dispune de o rețea de filiale și de parteneri care asigură, de-a lungul întregului ciclu de viață al unui vehicul, colectarea de piese, de materiale și de baterii, provenite din diferite surse, de la rebuturi de uzină, la ateliere auto. Datorită acestui ecosistem, The Future Is NEUTRAL dezvoltă bucle de economie circulară în fiecare etapă din viața unui vehicul, de la faza de producție, la cea de utilizare și până la ieșirea din uz

În mod concret, The Future Is NEUTRAL beneficiază de expertiza filialei Gaia ale cărei activități în domeniul reparării bateriilor, a colectării și refolosirii pieselor și a reciclării materialelor recuperate la încheierea ciclului de viață a unei mașini se desfășoară în uzina din orașul francez Flins.

 Împreună cu partenerul de referință Suez, entitatea deține alte două companii: Indra, lider în tratarea vehiculelor scoase din uz din Franța, dispunând de 370 de centre, și Boone Comenor, expert în reciclarea deșeurilor metalice din industria auto.  

Alături de partenerii său industriali, The Future Is NEUTRAL are ambiția de a deveni un lider european în domeniul reciclării bateriilor în buclă închisă, în conformitate cu reglementările existente, utilizând un proces industrial care asigură un conținut ridicat de material reciclat la cel mai bun nivel de cost. 

Noua entitate beneficiază de atuuri importante, printre care cel mai mare parc de vehicule electrice din Europa și o expertiză largă în domeniul chimiei metalelor rare. La acestea se adaugă rețeaua filialei INDRA pentru colectarea bateriilor și expertiza filialei GAIA în domeniul diagnosticului acestora. The Future is NEUTRAL va colabora de asemenea cu partenerii producători de baterii, printre care Verkor. 

Entitatea dispune de competențe tehnice importante de la domeniul ingineriei de vârf și al chimiei, până la exploatarea datelor, domeniu esențial pentru optimizarea performanței economice și de mediu a soluțiilor sale. 

The Future Is NEUTRAL va propune de asemenea filierei auto servicii de consiliere și formări dedicate economiei circulare, cu sprijinul campusului Industriei Circulare a Mobilității (ICM) cu sediul în orașul Flins, din cadrul Universității de companie „ReKnow University a Renault Group.  

Despre Renault Group 

Renault Group se află în avangarda unei mobilități care se reinventează. Având  o expertiză unică în domeniul electrificării și beneficiind de alianța sa cu Nissan și Mitsubishi Motors, Renault Group se bazează pe complementaritatea celor 5 mărci ale sale – Renault-Dacia-LADA-Alpine și Mobilize – și propune clienților săi soluții de mobilitate durabile și inovatoare. Prezent în peste 130 de țări și având peste 170 000 de salariați, Grupul a vândut 2,7 milioane de vehicule în 2021. Obiectivul său este cel al unei mobilități care să îi apropie pe oameni. Pregătit oricând să facă față provocărilor, atât pe șosea cât și în competiție, Grupul este angajat într-o transformare ambițioasă și generatoare de valoare. Aceasta este centrată asupra dezvoltării de tehnologii și de servicii inedite precum și a unei noi game de vehicule competitive, echilibrate și electrificate. Preocupat de protejarea mediului înconjurător, Renault Group are ambiția de a ajunge la emisii zero de CO2 în Europa în 2040.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.