COMISIA EUROPEANĂ: Plan nou de acțiune pentru UNIUNEA VAMALĂ

Comisia Europeană a lansat un nou plan de acțiune privind Uniunea Vamală, cu o serie de măsuri menite să creeze condițiile pentru ca vămile UE să fie mai funcționale, mai inovatoare și mai eficiente, în următorii patru ani.

Comisia a elaborat acest plan de lucru, pentru perioada de până în anul 2025, având în vedere punctele de vedere ale statelor membre și ale părților interesate. Planul este în conformitate cu viziunea pe termen lung a Uniunii Vamale, dar în concordanță cu impactul pe care criza COVID-19 a avut-o asupra autorităților vamale și a operatorilor economici.

Pe termen mediu, CE dorește să exploreze ideea înființării unei agenții vamale care să facă gestionarea Uniunii Vamale mai rentabilă și mai eficientă, să elimine duplicarea costurilor între statele membre și să asigure mai multă reacții eficiente și rapide la crize. Comisia invită Parlamentul European și Consiliul să sprijine acest plan de acțiune, se arată în planul CE.

Planul de acțiune include o serie de acțiuni în domenii precum gestionarea riscurilor, gestionarea comerțului electronic, promovarea respectării legislației și acționarea ca o entitate unică a autorităților vamale.

 

Gestionarea riscurilor

 

În privința gestionării riscurilor, planul de acțiune se axează, în particular, pe asigurarea unei mai mari disponibilități și utilizări a datelor și a analizării datelor în scopuri vamale. „El stipulează realizarea unei supravegheri inteligente, bazată pe riscuri, a lanțurilor de aprovizionare și instituirea unui nou centru de analiză în cadrul Comisiei pentru colectarea, analizarea și schimbul de date vamale care să constituie baza unor decizii de importanță majoră, pentru a ajuta autoritățile vamale să identifice punctele slabe la frontierele externe ale UE și să gestioneze crizele viitoare”, precizează CE.

Gestionarea comerțului electronic

Pentru a aborda noile provocări din domeniul comerțului electronic, obligațiile privind prestatorii de servicii de plată și platformele de vânzări online vor fi mai stricte. În acest sens, vor contribui la combaterea fraudelor în domeniul taxelor vamale și a fraudelor fiscale în cadrul comerțului electronic.

Ghișeul unic, pentru respectarea legislației

În același timp, planul de acțiune se axează pe promovarea respectării legislației. Astfel, viitoarea inițiativă intitulată „Ghișeul unic” va permite întreprinderilor legitime să finalizeze formalitățile lor vamale în cadrul unui singur portal. Ea va permite o colaborare mai intensă în ceea ce privește prelucrarea, partajarea și schimbul de informații și o mai bună evaluare a riscurilor pentru autoritățile vamale.

Dotare pe scară largă cu echipamente vamale moderne

Nu în ultimul rând, autoritățile vamale acționează ca o entitate unică. „Planul de acțiune detaliază dotarea pe scară largă cu echipamente vamale moderne și fiabile, finanțate din următorul buget al UE. Un nou grup de reflecție, format din statele membre și din reprezentanți ai mediului de afaceri, va fi înființat pentru a contribui la pregătirea pentru crize și provocări viitoare, cum ar fi evoluții neprevăzute la nivel mondial și viitoare modele de afaceri”, explică autorii planului CE.

Statele membre vor avea un rol semnificativ și vor trebui să pună la dispoziție necesarul de resurse, la nivel național. Dacă aceste condiții nu sunt îndeplinite, nu va fi posibilă dezvoltarea tuturor acestor acțiuni.

În document, se mai precizează că „pentru a contribui pe deplin la facilitarea comerțului, autoritățile noastre vamale trebuie să fie dotate cu echipamente tehnice de ultimă generație și să dispună de capacități analitice, care să le permită să anticipeze mai bine importurile și exporturile care prezintă riscuri. Intensificarea cooperării vamale cu parteneri comerciali internaționali majori, cum ar fi China, va sprijini eforturile noastre de facilitare a comerțului și, în același timp, de asigurare a unor controale eficiente”.

Magda SEVERIN

magda.severin@ziuacargo.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.