UPDATE! Modificarea HG 69/2012, în dezbatere publică. Vezi noile amenzi

Protestul transportatorilor a dat roade: Ministerul Transporturilor a publicat pe site, la secţiunea Transparenţă decizională, proiectul de modificare a HG nr. 69/2012, aşa cum au convenit ieri cu ministrul Ramona Mănescu, în prima zi de negocieri, Confederaţia Naţională Rutieră (CNR) şi reprezentanţii transportatorilor, după acţiunea în stradă declanşată la nivel naţional în 9 decembrie. La negocieri au participat şi reprezentanţii UNTRR şi ai COTAR. Proiectul actului normativ va rămâne în dezbatere publică timp de 10 zile şi urmează a fi aprobat de Guvern în şedinţa din 23 decembrie, aşa cum ne-a declarat aseară Siegfried Mayer, secretarul general al CNR.

Într-o postare pe site-ul www.conr.ro, reprezentantul CNR oferă astăzi mai multe detalii despre discuţiile de ieri cu ministrul Ramona Mănescu şi din Comisia de Dialog Social.

UPDATE 23 decembrie: Modificarea OG 69 NU a intrat în şedinţa Guvernului din 23 decembrie, ultima din acest an, aşa că ministrul Mănescu nu şi-a ţinut promisiunea.

În Nota de fundamentare, ministrul Ramona Mănescu precizează că “s-a solicitat din partea partenerilor de dialog social o diminuarea cuantumurilor amenzilor contravenționale aplicate pentru încălcările prevăzute în actul normativ în vigoare”.

Totodată, demnitarul arată că “în contextul actualei crize economice la nivel internațional, dar și național, este afectat inclusiv transportul rutier, un pilon al dezvoltării economico-sociale, iar aplicarea unor amenzi contravenționale într-un cuantum foarte ridicat în acest domeniu poate determina eliminarea unor operatori de transport rutier de pe piață, și implicit scăderea volumului de schimburi comerciale și a veniturilor aduse de către aceștia la bugetul de stat”.

De asemenea, în document ministrul precizează că “s-a dovedit în practică faptul că aplicarea unor amenzi contravenționale într-un cuantum foarte mare determină un nivel scăzut de colectare a sumelor respective și o tergiversare a punerii în executare a amenzilor, prin contestarea acestora în instanță”.

Iată noile amenzi:  

Art. 6: Sancţiunile de la Art. 3 scad la 9.000-12.000 lei, de la 14.000-18.000 lei

“Art. 6. – (1) Contravenţiile revăzute la Art. 3 pct. 1 – 9, 11, 14 şi 18 – 32 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 22.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române ori străin/străine sau persoanei fizice/juridice, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 10, 15, 16 şi 38 – 40 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 1 – 3 şi 33 – 37 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 11, 12 şi 41 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto/instructorului auto autorizat/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 3 pct. 11 şi 13 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere/persoanei fizice sau juridice, după caz.

(6) Contravenţia prevăzută la Art. 3 pct. 17 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică persoanei care utilizează legitimaţiile de călătorie tip card fără drept sau în alte condiţii decât cele reglementate de legislaţia în vigoare.

(7) Contravenţia prevăzută la Art. 3 pct. 11 se sancţionează cu amendă de la 9.000 lei la 12.000 lei, care se aplică furnizorului sau beneficiarului de bunuri divizibile”.

Art. 7: Sancţiunile de la Art. 4, între 4.000 şi 6.000 lei, în loc de 8.000-12.000 lei

„Art. 7. – (1) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 1 – 12, 14, 19 – 22, 25 – 61 şi 77 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 13 şi 72 – 76 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 23, 24 şi 62 – 71 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 15 – 17 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică şcolii de conducători auto.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 78 – 82 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere.

(6) Contravenţiile prevăzute la Art. 4 pct. 15, 18 şi 83 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 6.000 lei, care se aplică instructorului auto autorizat”.

Art. 8: Pentru contravenţiile de la Art. 5, avertisment şi amendă de la 500 la 2.000 lei în loc de 3.000 – 6.000 lei

„Art. 8. – (1) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 1 – 5, 7 – 18 şi 24 – 26 se sancţionează cu avertisment, care se aplică operatorului de transport rutier sau întreprinderii de transport rutier în cont propriu român/române sau străin/străine, după caz sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(2) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 6, 19 – 21 şi 30 se sancţionează cu avertisment, care se aplică conducătorului auto român sau străin, după caz sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(3) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 22 – 25 se sancţionează cu avertisment, care se aplică operatorului economic care desfăşoară activităţi conexe transportului rutier sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(4) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 29 şi 31 se sancţionează cu avertisment, care se aplică şcolii de conducători auto sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(5) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 27 şi 28 se sancţionează cu avertisment, care se aplică centrului de pregătire şi perfecţionare a personalului de specialitate din domeniul transporturilor rutiere sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(6) Contravenţiile prevăzute la Art. 5 pct. 31 şi 32 se sancţionează cu avertisment, care se aplică instructorului auto autorizat sau cu amendă de la 500 lei la 2.000 lei, în cazul în care contravenientul a mai fost sancţionat în ultimele 6 luni cu avertisment.

(7) În cazul contravențiilor prevăzute la Art. 5, perioada de 6 luni se calculează începând cu prima zi care urmează zilei în care i s-a aplicat contravenientului ultima sancțiune cu avertisment.

(8) În cazul în care contravenienții prevăzuți la alin. (1) – (6) săvârșesc în aceeași zi mai multe încălcări care constituie contravenții prevăzute la Art. 5, personalul cu atribuții de control aplică pentru toate aceste încălcări sancțiunea avertismentului, cu condiția ca în ultimele 6 luni contravenientul respectiv să nu mai fi fost sancționat cu avertisment”.

Timp de 10 zile, proiectul legislativ va rămâne postat pe site-ul ministerului iar cei interesaţi pot depune propuneri/observaţii/opinii. În paralel, va urma circuitul obţinerii avizelor de la: ministrul Finanţelor, ministrul delegat pentru Buget, ministrul Muncii, ministrul Afacerilor Externe, ministrul Justiţiei, precum şi de la responsabilii din Ministerul Transporturilor.

Hotărârea de Guvern de modificare a HG 69/2012 urmează să fie aprobată în 23 decembrie şi va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicarea în Monitorul Oficial.

Daţi click pentru a vizualiza.

Proiectul de modificare a HG 69

Nota de fundamentare

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.