Au crescut exporturile și importurile, dar și deficitul

Exporturile au crescut cu 9,7% în primele 4 luni ale acestui ani, la 22,2 miliarde de euro, iar importurile CIF cu 10%, la 25,9 miliarde de euro, astfel că deficitul comercial a crescut la 3,7 miliarde de euro, potrivit datelor comunicate în 11 iunie de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Astfel, în perioada ianuarie-aprilie, exporturile au crescut cu 9,7% iar importurile cu 10,0%, comparativ cu perioada similară din 2017.

Deficitul balanţei comerciale a fost mai mare cu 379,3 milioane de euro decât cel înregistrat în perioada similară din 2017.

În luna aprilie 2018, exporturile au însumat 5,2 miliarde de euro iar importurile 6,2 miliarde de euro, rezultând un deficit de 1,01 miliarde de euro.

Faţă de aprilie 2017 exporturile din luna aprilie 2018 au crescut cu 9,7%, iar importurile, cu 7,3%.

În perioada ianuarie – aprilie 2018, ponderi importante în structura exporturilor şi importurilor au fost deţinute de grupele de produse: maşini şi echipamente de transport (48,3% la export şi 37,3% la import) şi alte produse manufacturate ) (32,3% la export şi respectiv 30,7% la import).

  Exporturi FOB Importuri CIF
1.I-30.IV 2018 1.I-30.IV 2018
Milioane euro Pondere în total export (%) în % față de

1.I-30.IV 2017

Milioane euro Pondere în total import (%) în % față de 1.I-30.IV 2017
TOTAL 22221,6 100,0 +9,7 25948,7 100,0 +10,0
din care, în relație cu UE 17070,6 76,8 +11,0 19648,7 75,7 +9,5
Alimente și animale vii 1228,5 5,5 +3,2 2008,9 7,7 +4,0
din care, în relație cu UE 763,0 3,4 +32,1 1741,2 6,7 +8,1
Băuturi și tutun 263,9 1,2 -1,2 219,2 0,9 +14,2
din care, în relație cu UE 228,1 1,0 -8,7 158,1 0,6 +18,0
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 694,3 3,1 +13,6 853,1 3,3 +12,7
din care, în relație cu UE 375,3 1,7 +13,4 531,6 2,0 +15,8
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate 952,1 4,3 +25,1 1778,5 6,9 +12,9
din care, în relație cu UE 348,0 1,6 -3,9 310,3 1,2 -13,9
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală 62,2 0,3 +12,6 49,7 0,2 +2,2
din care, în relație cu UE 51,9 0,2 +62,4 43,1 0,2 -0,8
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune 1012,4 4,6 +9,5 3367,4 13,0 +6,1
din care, în relație cu UE 662,1 3,0 +15,2 2895,7 11,2 +7,0
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă 3763,5 16,9 +9,5 5201,0 20,0 +10,9
din care, în relație cu UE 2870,1 12,9 +12,7 4054,7 15,6 +9,9
Mașini și echipamente pentru transport 10737,4 48,3 +11,4 9689,8 37,3 +10,8
din care, în relație cu UE 8682,7 39,1 +12,2 7735,9 29,8 +10,8
Articole manufacturate diverse 3422,1 15,4 +4,3 2773,3 10,7 +11,9
din care, în relație cu UE 3042,5 13,7 +4,6 2171,9 8,4 +11,1
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI      85,2 0,4 +7,1 7,8 *) +4,0
din care, în relație cu UE 46,9 0,2 -11,4 6,2 *) -3,6

Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2018 a fost de 17070,6 milioane euro la expedieri şi de 19648,7 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,8% din total exporturi şi 75,7% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-30.IV 2018 a fost de 5151,0 milioane euro la exporturi şi de 6300,0 milioane euro la importuri, reprezentând 23,2% din total exporturi şi 24,3% din total importuri.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.