CE: Noul Regulament VBER, aprobat

Comisia Europeană a adoptat noul Regulament de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale (Vertical Block Exemption Regulation – VBER), împreună cu noile orientări privind restricţiile verticale, în urma unei revizuiri aprofundate a normelor din 2010, potrivit unui comunicat transmis pe 11 mai.

Normele revizuite asigură întreprinderilor reguli şi orientări mai simple, mai clare şi actualizate. Noile norme le vor ajuta să evalueze compatibilitatea acordurilor lor de furnizare şi distribuţie cu normele UE în materie de concurenţă, într-un mediu de afaceri remodelat de creşterea comerţului electronic şi a vânzărilor online. Versiunea revizuită a VBER şi orientările privind restricţiile verticale vor intra în vigoare la 1 iunie 2022.

Regulamentul revizuit de exceptare pe categorii aplicabil acordurilor verticale şi orientările privind restricţiile verticale sunt rezultatul unui proces de revizuire aprofundat. Noile norme vor oferi întreprinderilor orientări actualizate, adecvate pentru un deceniu şi mai digitalizat care se profilează la orizont. Normele sunt instrumente importante care vor ajuta toate tipurile de întreprinderi, inclusiv întreprinderile mici şi mijlocii, să îşi evalueze acordurile verticale în activitatea lor de zi cu zi, a declarat vicepreşedintele executiv Margrethe Vestager, responsabil cu politica în domeniul concurenţei.

VBER exceptează de la interdicţia prevăzută la articolul 101 alineatul (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene („TFUE”) acordurile dintre societăţi care îşi desfăşoară activitatea la diferite niveluri ale lanţului de producţie sau de distribuţie, în anumite condiţii. Prin urmare, normele prevăd o zonă de siguranţă în cazul în care anumite acorduri beneficiază de exceptare pe categorii.

Principalele modificări aduse normelor anterioare se axează pe ajustarea zonei de siguranţă, pentru a asigura că aceasta nu este nici prea generoasă şi nici prea restrânsă.

Principalele caracteristici ale noilor norme sunt: restrângerea domeniului de aplicare al zonei de siguranţă în ceea ce priveşte: distribuţia duală, şi anume atunci când un furnizor îşi vinde produsele sau serviciile prin intermediul unor distribuitori independenţi, dar şi direct clienţilor finali, şi obligaţiile de paritate, şi anume cele care impun vânzătorului să ofere concurenţilor săi condiţii identice sau mai bune cu cele oferite pe canalele de vânzare ale terţilor, precum alte platforme, şi/sau pe canalele de vânzare directe ale vânzătorului, cum ar fi site-ul său web. Aceasta înseamnă că anumite aspecte ale distribuţiei duale şi anumite tipuri de obligaţii de paritate nu vor mai fi exceptate în temeiul noului VBER, însă trebuie în schimb să fie evaluate în mod individual în temeiul articolului 101 din TFUE.

De asemenea, va fi extins domeniul de aplicare al zonei de siguranţă în ceea ce priveşte: unele restricţii privind capacitatea unui cumpărător de a se adresa în mod activ clienţilor individuali, şi anume vânzările active, şi unele practici legate de vânzările online, şi anume capacitatea de a percepe de la acelaşi distribuitor preţuri cu ridicata diferite pentru produsele care urmează să fie vândute online şi offline şi capacitatea de a impune criterii diferite pentru vânzările online şi offline în sistemele de distribuţie selectivă. Aceste restricţii sunt în prezent exceptate în temeiul noului VBER numai dacă sunt îndeplinite toate celelalte condiţii pentru exceptare.

Normele revizuite privind VBER au fost, de asemenea, clarificate şi simplificate, pentru a le face mai accesibile pentru cei care le utilizează în activitatea lor de zi cu zi. În special, normele VBER au fost actualizate în ceea ce priveşte evaluarea restricţiilor online, a acordurilor verticale în economia platformelor şi a acordurilor care urmăresc obiective în materie de durabilitate, printre altele. În plus, orientările oferă îndrumări detaliate cu privire la o serie de subiecte, cum ar fi acordurile de distribuţie selectivă şi exclusivă şi contractele de agenţie.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.