Contestații nefondate la licitația PMB pentru autobuze (document)

Contestațiile depuse la licitația lansată în iulie de Primăria Municipiului București (PMB) pentru achiziționarea a 400 de autobuze urbane Euro 6 sunt, în marea lor majoritate, nefondate, astfel că suspendarea licitației va fi ridicată în 2 noiembrie, a anunțat primarul general Gabriela Firea. (Vezi document la final)

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

Iată precizările PMB (intertitlurile aparțin redacției):

“Astfel, urmare a soluționării de către CNSC a contestațiilor depuse în legătură cu licitația pentru achiziționarea a 400 de autobuze urbane, procedura își va urma cursul. În acest sens, PMB va ridica suspendarea în data de 02.11.2017, noul termen limită pentru depunerea ofertelor fiind 10.11.2017, oferta câștigătoare urmând a fi stabilită în termen de 25 de zile de la data limită de depunere a ofertelor.

În total, entitatea contractantă a primit din partea operatorilor economici un numar de 31 de solicitări de clarificări, 14 notificări prealabile și 10 contestații.

5 contestații respinse ca nefondate, una ca inadmisibilă și 4, admise în parte

CNSC a conexat toate contestațiile depuse în cadrul acestei proceduri și în data de 24.10.2017 a emis o Decizie, prin care a dispus următoarele:

Respinge ca nefondate, în totalitate, un număr de 5 contestații, respinge ca inadmisibilă o contestație și admite în parte 4 contestații.

Astfel, din 92 de aspecte contestate, CNSC a dispus remedierea a 5 aspecte. În concluzie, 94,5% din aspectele contestate au fost respinse.

Firea: Niciun motiv nu a fost cu adevărat serios

„Fac pe această cale un apel către toți agenții economici interesați în această procedură de achiziție să dea dovadă de responsabilitate și să înceteze imediat cu această hărțuire birocratică menită fie să le confere avantaje directe, fie să pună bețe în roate în calea unei proceduri, pentru a avea o bază de negociere pentru obținerea unor avantaje ulterioare!

Veți vedea, în materialul anexat, care au fost motivele de contestație, pentru care licitația a fost suspendată mai mult de o lună. Niciunul cu adevărat serios și, foarte important, contestația în baza căreia s-a dispus suspendarea procedurii  a fost respinsă. Prin urmare, putem spune că această întârziere a fost total nejustificată.

Din păcate, cadrul legislativ actual nu permite sancționarea contestatarilor de profesie în cazurile în care blochează nejustificat o procedură. De aceea, le-am solicitat colegilor mei parlamentari să propună modificări ale legislației în sensul responsabilizării participanților la licitații, inclusiv prin instituirea unei cauțiuni care să fie pierdută în cazul în care contestația a fost respinsă”.

Contestațiile, demontate punct cu punct

Referitor la cele 4 contestații admise în parte, acestea sunt după cum urmează:

 1. În legătură cu dimensiunile maxime admisepentru fiecare dintre cele 3 tipuri de autobuze, contestate de mai mulți participanți la licitație, CNSC a dispus ca entitatea contractantă să justifice din punct de vedere tehnic și funțional aceste dimensiuni precum și toleranțele acceptate. RATB va face în perioada imediat următoare această justificare, inclusiv prin demonstrații live privind posibilitățile de manevră ale autobuzelor în funcție de străzile pe care urmează să circule, din care va rezulta clar de ce au fost alese aceste dimensiuni.
 2. În legătură cu valoarea stocului minim, entitatea contractantă este obligată să modifice prevederile art. 13 din caietul de sarcini si a art. 19.6.6 din draftul de contract, prin inserarea precizării „Furnizorul răspunde de organizarea activității în ceea ce privește modalitatea de asigurare a stocului minim către achizitor, astfel cum a fost el detaliat în anexele contractului
 3. În legătură cu precizia solicitată pentru dispozitivele de numărarea călătorilor, aceasta va fi modificată de la 99% (inițial) la 95%.
 4. Eliminarea sintagmei „circadin cerința privitoare la repartiția sarcinilor pe cele doua punți, „cca. 40% – axa faţă și cca. 60 % – axa spate” și indicarea în concret a repartiției sarcinilor pe cele două punți 

Contestațiile respinse ca nefondate

Printre aspectele contestate și respinse ca nefondate de către CNSC, de menționat sunt următoarele:

 1. Contestări referitoare la caietul de sarcini
 2. Neîmpărțirea pe loturi a procedurii de atribuire,

Împărțirea pe loturi ar face operarea mai anevoiasă și ar crește atât costurile de achiziție cât și pe cele de operare, ceea ce ar contraveni principiului cheltuirii eficiente a banului public.

 1. Cerinţa privind deschiderea liberă a uşilor pentru călătorisă fie minimum 1,20 metri (aspect contestat de 2 operatori economici).

În sistemul de transport public urban, în special la ora de aglomerație este esențială existența unei dimensiuni cât mai mare pentru spațiul liber rezultat în urma deschiderii ușilor în stații pentru a scurta timpul de urcare/coborâre a pasagerilor fără să se creeze aglomerație, strangulări.

 1. Referitor la cerința privind scaunele pentru pasageri, aspectul contestat a fost legat de „proprietățile antigraffitti, vopsea înglobată și antivandalism”, aspect respins ca nefondat de către CNSC. Consiliul a constatat că entitatea contractantă clarificase aceasta cerință.
 2. Neacceptarea vizitării celor 8 garaje/locaţii ce aparţin Primăriei Municipiului Bucureşti, menţionate în caietul de sarcini, ce urmează a fi puse la dispoziţia furnizorului de autobuze declarat câştigător, Consiliul constată netemeinicia acesteia din urmatoarele considerente:

În condiţiile în care au fost furnizate toate informaţiile necesare cu privire la locul de livrare, solicitarea vizitării celor 8 locaţii unde se va face livrarea autobuzelor este nejustificată neavând relevanţă atâta vreme cât aceste locaţii sunt diferite de cele în care se va desfăşura întreţinerea planificată, service-ul, reparaţiile în termen de garanţie, aceste activităţi fiind în responsabilitatea furnizorului. Contestatarul a invocat ca doar prin vizitarea garajelor va afla dacă autobuzele sunt ținute în spații acoperite sau nu, dacă agenții exteriori vor lua contact cu autobuzele, cum ar fi: ploaie, vânt, zăpadă. Dar entitatea contractantă nu va achiziționa autobuze ca să le depoziteze, ele fiind destinate circulației în aer liber

 1. Alte chestiuni contestate din caietul de sarcini și care au fost respinse ca nefondate sunt cele referitoare la sistemul automat de taxaresau la obligativitatea prezentării de către ofertanți a documentației de omologare a autobuzului, în copii legalizate, conform cu originalul.
 2. Contestări legate de draftul de contract

Au fost contestate 14 puncte din draftul de contract, respinse în totalitate de către CNSC, dintre care amintim:

– chiar dacă nelivrarea la timp a autobuzelor nu produce pagube punctuale, ci pune sub semnul întrebării întregul program de transport al Primăriei Capitalei, s-a solicitat ca penalitățile în cazul întârzierilor în executarea contractului să fie aplicate doar la cantitățile aflate în întârziere și nu la întregul contract;

– chiar dacă din documentație rezultă clar că manopera mentenanței zilnice este asigurată de către achizitor, s-a solicitat ca în contract să fie trecută valoarea acesteia;

– a fost contestat procentul de 6% pentru vicii ascunse sau defect sistematic, acesta fiind determinat de impactul pe care îl pot avea defecţiunile survenite la autobuze atât asupra siguranţei călătorilor, în condiţiile numărului mare al acestora, cât şi asupra circulaţiei rutiere;

– s-au solicitat clarificări privind Graficul de livrare din cadrul Anexei 1 la draftul de contract, respectiv care este luna 1, anul 1 din executarea contractului, deși în contract se preciza cala că este vorba de luna imediat următoare semnării acestuia.

În soluționarea celor 14 critici, Consiliul a făcut următoarele precizări:

 1. Clauzele din cuprinsul draftului de contract a căror modificare este solicitată de contestator fac parte dintr-un contract de achiziţie publică, care este un contract administrativ şi nu comercial, aşa cum acesta este definit la art. 3 alin. (1) lit. k) din Legea nr. 99/2016.
 2. Prerogativele de putere publică ale administraţiei au la bază faptul că administraţia încheie contractul în scopul de a satisfice un interes general, ceea ce dă administraţiei posibilitatea de a impune clauze exorbitante în contract, de a controla modul de executare a contractului şi de a dispune rezilierea contractului atunci când interesul public nu mai primeşte, prin executarea contractului, o satisfacţie completă şi continuă
 3. Se reţine că şi contractele de achiziţie publică presupun anumite rigori pe care trebuie să le accepte cei care doresc să se implice într-o relaţie contractuală cu statul sau cu entităţile sale publice. Nimic nu opreşte contestatorul să nu participe la licitaţia în curs dacă nu doreşte să îşi asume clauzele exorbitantepe care le presupune orice contract administrativ, în rândul cărora se încadrează şi contractele de achiziţie publică, în condiţiile în care la art. 8 alin. (3) din acelaşi act normativ este prevăzut că la soluţionarea litigiilor care apar în fazele premergătoare încheierii unui contract administrativ, precum şi orice litigii legate de încheierea, modificarea, interpretarea, executarea şi încetarea contractului administrativ, se are în vedere regula după care principiul libertăţii contactuale este subordonat principiului priorităţii interesului public”.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.