Exporturi, importuri și deficit comercial în primele 5 luni (INS)

Institutul Național de Statistică (INS) a făcut publice în 10 iulie datele privind exporturile, importurile și a deficitul comercial în primele 5 luni din 2018.

foto: Jean-Mihai Pâlșu

Astfel, exporturile FOB au însumat 28.093,0 milioane euro, în creștere cu 8,8% iar importurile CIF au însumat 33.093,2 milioane euro, în creștere cu 9,3%, comparativ cu perioada ianuarie – mai 2017.

Deficitul balanţei comerciale (FOB/CIF) a fost în primele 5 luni de 5000,2 milioane euro, mai mare cu 546,8 milioane euro decât cel înregistrat în aceeași perioadă din 2017. 

În luna mai 2018 exporturile FOB au însumat 5871,7 milioane euro, iar importurile CIF au însumat 7142,0 milioane euro, rezultând un deficit de 1270,3 milioane euro.

Faţă de luna mai 2017 exporturile din luna mai 2018 au crescut cu 5,2%, iar importurile au crescut cu 6,8%.

  Exporturi FOB Importuri CIF
1.I-31.V 2018 1.I-31.V 2018
Milioane euro Pondere în total export (%) în % față de

1.I-31.V 2017

Milioane euro Pondere în total import (%) în % față de 1.I-31.V 2017
TOTAL 28093,0 100,0 +8,8 33093,2 100,0 +9,3
din care, în relație cu UE 21554,5 76,7 +10,2 24905,5 75,3 +8,2
Alimente și animale vii 1517,4 5,4 +3,2 2541,1 7,7 +2,3
din care, în relație cu UE 922,9 3,3 +25,4 2186,3 6,6 +5,1
Băuturi și tutun 341,2 1,2 -1,4 281,2 0,9 +11,3
din care, în relație cu UE 289,1 1,0 -10,6 203,0 0,6 +13,4
Materiale crude, necomestibile, exclusiv combustibil 875,3 3,1 +15,3 1048,0 3,2 +6,1
din care, în relație cu UE 475,5 1,7 +17,6 658,4 2,0 +13,1
Combustibili minerali, lubrifianți și materiale derivate 1150,0 4,1 +25,2 2329,1 7,0 +19,3
din care, în relație cu UE 424,5 1,5 +0,5 416,1 1,3 -5,7
Uleiuri, grăsimi și ceruri de origine animală și vegetală 80,8 0,3 +14,8 61,7 0,2 -2,9
din care, în relație cu UE 65,7 0,2 +62,9 53,6 0,2 -5,6
Produse chimice și produse derivate nespecificate în altă secțiune 1270,4 4,5 +7,3 4241,7 12,8 +4,9
din care, în relație cu UE 825,6 3,0 +12,2 3635,8 11,0 5,8
Mărfuri manufacturate clasificate în principal după materia primă 4765,6 17,0 +7,8 6680,4 20,2 +9,0
din care, în relație cu UE 3626,3 12,9 +11,2 5176,7 15,6 +7,9
Mașini și echipamente pentru transport 13654,1 48,6 +10,4 12390,1 37,4 +10,5
din care, în relație cu UE 11017,0 39,2 +11,8 9826,6 29,7 +9,8
Articole manufacturate diverse 4326,1 15,4 +3,2 3511,8 10,6 +11,5
din care, în relație cu UE 3845,6 13,7 +3,6 2741,9 8,3 +10,7
Bunuri necuprinse în altă secțiune din CSCI 112,1 0,4 +13,3 8,1 *) -14,0
din care, în relație cu UE 62,3 0,2 -6,4 7,1 *) -10,0

Notă: Diferenţele între datele pe total şi valorile obţinute din însumarea diverselor structuri utilizate sunt datorate rotunjirilor.

Valoarea schimburilor intra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.V 2018 a fost de 21554,5 milioane euro la expedieri şi de 24905,5 milioane euro la introduceri, reprezentând 76,7% din total exporturi şi 75,3% din total importuri.

Valoarea schimburilor extra-UE28 de bunuri în perioada 1.I-31.V 2018 a fost de 6538,5 milioane euro la exporturi şi de 8187,7 milioane euro la importuri, reprezentând 23,3% din total exporturi şi 24,7% din total importuri.

Preţul FOB (Free on Board/Liber la bord) reprezintă preţul la frontiera ţării exportatoare, care include valoarea bunului, toate cheltuielile de transport până la punctul de îmbarcare, precum şi toate taxele pe care bunul trebuie să le suporte pentru a fi încărcat la bord.

Preţul CIF (Cost, Insurance, Freight/Cost, Asigurare, Navlu) reprezintă preţul la frontiera ţării importatoare, care cuprinde atât elementele componente ale preţului FOB, cât şi costul asigurării şi transportului internaţional.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.