Mai mulți turiști

Sosirile şi înnoptările în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au înregistrat  creşteri cu 5,4 % respectiv cu 6,0 % în luna martie, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, informează Institutul Național de Statistică.

Imagine: Jean-Mihai Pâlșu

Comparativ cu luna martie 2017, în luna martie 2018 la punctele de frontieră s-a înregistrat creştere la sosirile vizitatorilor străini cu 9,5 % iar la plecările în străinătate ale vizitatorilor români o scădere cu 0,5 %.

  1. Sosiri şi înnoptări  în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare- luna martie
Sosiri Înnoptări
Martie

2017

-mii-

Martie

2018

–mii-

Martie

2018

faţă de

martie

2017

-%-

Martie

2017

-mii-

Martie

2018

–mii-

Martie

2018

faţă de

martie

2017

-%

Total 722,3 761,6 105,4 1342,8 1423,3 106,0
Turişti români 547,4 574,4 104,9 1010,7 1070,9 106,0
Turişti străini*) din care: 174,9 187,2 107,0 332,1 352,4 106,1
– Europa 132,3 138,7 104,8 251,4 257,3 102,3
 – Uniunea Europeană         111,0 116,6 105,0 210,1 213,8 101,8
– Asia 25,2 28,0 111,1 50,2 57,7 114,9
– America de Nord 11,0 11,5 104,5 18,9 20,2 106,9
– America de Sud 1,4 1,7 121,4 2,5 3,4 136,0
– Africa 1,6 1,8 112,5 2,9 3,2 110,3

*) după țara de rezidență

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2018 au însumat 761,6 mii, în creştere cu 5,4% faţă de cele din  luna martie 2017.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna martie 2018  75,4%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 24,6% , ponderi similare cu cele din luna martie 2017.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,1% din total turişti străini), iar din aceştia 84,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările  înregistrate în structurile de primire turistică în luna martie 2018 au însumat 1423,3 mii, în creştere cu 6,0 % faţă de cele din luna martie 2017.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în luna martie 2018  75,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 24,8%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 73,0% din total turişti străini), iar din aceştia  83,1% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii  în luna martie 2018 a fost de 1,9 zile  atât la turiştii români cât şi la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în luna martie 2018 a fost de 22,5% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,2 puncte procentuale faţă de luna martie 2017.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în luna martie 2018 s-au înregistrat la hoteluri
(29,3%), hosteluri (17,9%), pensiuni turistice (15,2%),  vile turistice (14,2%) şi moteluri (13,2%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2018 de 933,0 mii, în  creştere cu 9,5% faţă de luna martie 2017. Majoritatea  vizitatorilor străini provine din ţări  situate în Europa (90,3%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 56,0% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria și Ungaria (fiecare cu câte 25,0%), Italia (10,1%), Germania (8,5%), Polonia şi Regatul Unit (fiecare cu câte 4,4 %) și Franța (4,3%).

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna martie 2018 de 1368,2 mii, în scădere cu 0,5% comparativ cu luna martie 2017. Mijloacele de  transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 65,7% din numărul total de plecări.

  1. Sosiri şi înnoptări  în structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare – perioada 1.01-31.03.
Sosiri Înnoptări
Perioada

1.01-31.03 2017

-mii-

Perioada

1.01-31.03 2018

-mii-

Per.1.01-31.03.2018

faţă de

per.1.01-31.03. 2017

-%-

Perioada

1.01-31.03 2017

-mii-

Perioada

1.01-31.03 2018

-mii-

Per.1.01-31.03.2018

faţă de

per.1.01-31.03. 2017

-%-

Total 2060,3 2189,6 106,3 3885,8 4128,6 106,2
Turişti români 1614,3 1708,6 105,8 3027,8 3198,7 105,6
Turişti străini*) din care: 446,0 481,0 107,8 858,0 929,9 108,4
– Europa 340,0 357,7 105,2 657,1 686,9 104,5
 – Uniunea Europeană 279,9 296,5 105,9 528,3 556,0 105,2
– Asia 63,0 72,5 115,1 125,5 149,7 119,3
– America de Nord 26,5 26,9 101,5 45,4 47,1 103,7
– America de Sud 3,6 4,2 116,7 6,3 8,1 128,6
– Africa 3,9 4,2 107,7 7,9 7,7 97,5

*) După ţara de rezidenţă 

Sosirile  înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.03.2018 au însumat 2189,6 mii, în creştere cu  6,3% faţă de perioada 1.01.-31.03.2017.

Din numărul total de sosiri, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01.-31.03.2018  78,0%, în timp ce turiştii străini au reprezentat 22,0% , ponderi similare cu cele din perioada1.01.-31.03.2017.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au   deţinut-o cei din Europa (74,4% din total turişti străini), iar din aceştia 82,9% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.03.2018 au însumat 4128,6 mii în creştere cu 6,2% faţă de cele din perioada 1.01.-31.03.2017.

Din numărul total de înnoptări, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat în perioada 1.01.-31.03.2018 77,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au reprezentat 22,5%. În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa ( 73,9% din total turişti străini), iar din aceştia  80,9% au fost din ţările aparţinând Uniunii Europene.

Durata medie a şederii  în perioada 1.01.-31.03.2018 a fost de 1,9 zile  atât la turiştii români cât şi la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare în perioada1.01.-31.03.2018 a fost de 22,7% pe total structuri de cazare turistică, în creştere cu 1,3 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-31.03.2017.

Indici mai mari de utilizare a locurilor de cazare în perioada 1.01.-31.03.2018  s-au înregistrat la hoteluri (28,8%), hosteluri ( 17,2%), vile turistice (17,0%), pensiuni turistice (16,9%) şi cabane turistice (13,3%).

Pe judeţe, în perioada 1.01.-31.03.2018 , numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică*) a înregistrat valori mai mari în Municipiul Bucureşti (433,9 mii), Braşov (292,3 mii), Prahova (125,1 mii) şi Cluj (118,6 mii) iar numărul de înnoptări ale turiştilor *) a înregistrat  valori mai mari în Municipiul Bucureşti (708,5 mii),  Braşov (600,3 mii), Prahova (256,8 mii) şi Cluj (216,8 mii).

Cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare*) au provenit din Israel (52,9 mii), Italia şi Germania ( fiecare cu câte 50,1 mii), Franţa (30,1 mii) şi Regatul Unit (28,1 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada

1.01.-31.03.2018 de 2481,0 mii, în creştere cu 13,2% faţă de perioada 1.01.-31.03.2017. Majoritatea  vizitatorilor străini provine din ţări situate în Europa (90,7%). Din totalul sosirilor vizitatorilor străini în România, 53,8% provin din statele Uniunii Europene. Dintre statele Uniunii Europene cele mai multe sosiri s-au înregistrat din Bulgaria (26,7%), Ungaria (23,3%), Italia (10,6%), Germania (7,6%), Franţa (4,8%) şi Polonia (4,6%) .

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.03.2018 de 4305,8 mii, în creştere cu 5,1% comparativ cu perioada 1.01.-31.03.2017.  Mijloacele de transport rutier au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 67,5% din numărul total de plecări.

Explicaţii Metodologice

Sosirea unui turist se înregistrează când o persoană este înscrisă în registrul structurii de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică, pentru a fi găzduită una sau mai multe nopţi. În fiecare structură de primire turistică cu funcţiune de cazare turistică se socoteşte o singură sosire pe turist, indiferent de numărul de înnoptări rezultate din şederea sa neîntreruptă.

Înnoptarea este intervalul de 24 ore, începând cu ora hotelieră, pentru care o persoană este înregistrată  în evidenţa spaţiului de cazare turistică şi beneficiază de găzduire în contul tarifului aferent spaţiului ocupat, chiar dacă durata de şedere efectivă este inferioară intervalului menţionat.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică exprimă relaţia între capacitatea de cazare turistică în funcţiune şi utilizarea efectivă a acesteia de către turişti, într-o perioadă determinată. Rezultă din calcul prin raportarea numărului total de înnoptări realizate, la capacitatea de cazare turistică în funcţiune, din perioada respectivă.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia statistică Buletin Statistic Lunar (termen de apariţie 25 mai 2018) şi din baza de date TEMPO on line a INS (datele lunii martie 2018 vor fi disponibile în 3  mai 2018).

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.