UE: Acord final pentru transportul aerian în caz de “no deal Brexit”

Uniunea Europeană ia măsurile necesare pentru a continua să asigure un nivel ridicat de siguranță în domeniul aviației în caz de “no deal Brexit”. Statele Membre din cadrul Consiliului UE au aprobat astăzi acordul final cu Parlamentul European referitor la un proiect de regulament menit să asigure menținerea valabilității anumitor certificate de siguranță a aviație.

Proiectul de regulament urmărește instituirea unui mecanism temporar pentru prelungirea perioadei de valabilitate a anumitor certificate de siguranță a aviației emise de Marea Britanie înainte de Brexit, în conformitate cu reglementările europene aplicabile, astfel încât să se acorde Agenției Europene pentru Siguranța Aviației (EASA), autorităților naționale și operatorilor economici timp suficient pentru eliberarea sau, după caz, obținerea  unor noi certificate de siguranță, absolut necesare, având în vedere statutul Marii Britanii ca țară terță.

Regulamentul se referă la certificatele de siguranță aeriană pentru anumite produse, piese și echipamente aeronautice emise persoanelor fizice și juridice cu domiciliul principal în Marea Britanie, precum și certificate emise de furnizorii de formare în domeniul aviației. Practic, valabilitatea certificatelor este prelungită pentru o perioadă de nouă luni de la data aplicării regulamentului.

EASA este responsabilă de eliberarea certificatelor de tip și a aprobărilor organizațiilor în Uniunea Europeană. După retragerea sa, Regatul Unit va relua aceste sarcini în temeiul obligațiilor sale ca “stat de proiectare” în temeiul Convenției de la Chicago privind aviația civilă internațională.

Regulamentul se aplică din ziua următoare datei în care tratatele încetează să se aplice în Regatul Unit din Tratatul privind Uniunea Europeană, cu excepția cazului în care până la acea dată a intrat în vigoare un acord de retragere încheiat cu Regatul Unit. Cu toate acestea, pentru a permite ca procedurile administrative necesare să fie efectuate cât mai curând posibil, anumite dispoziții se vor aplica începând cu intrarea în vigoare a regulamentului, după publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Documentul legislativ urmează a fi aprobat în mod oficial de Parlamentul European și de Consiliul UE.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.