ISCTR ȘI TRIBUNALUL GALAȚI AU DECIS: 3,5 tone = TAXI

Atenție la neatenție (regulă de bază, în rest, scapă cine poate)! Într-un articol, publicat în urmă cu mai mult de doi ani (iunie 2020), întrebam „Cum ne apărăm de abuzul autorităților?” făcând referire la un abuz concret al ISCTR. Acum, spun că este dificil….

George-Iacob Anca

Sau chiar foarte dificil să analizăm o situație contradictorie, în care autoritățile statului au efectuat controale în trafic și au decis, după cum au considerat, că este legal, iar litigiul a fost supus analizei unei instanțe judecătorești care, deși bine pregătită din punct de vedere al procedurii civile, este pusă într-o situație dificilă, când trebuie să analizeze un abuz în domeniului transporturilor rutiere. Este contextul în care instanța judecătorească a interpretat greșit legislația din domeniul transporturilor rutiere, lucru pe care îl voi detalia mai jos.

Speța, pe scurt

În 27 mai 2020, un mijloc de transport cu masa maximă admisă 3,5 tone a fost oprit, în traficul rutier, la km 76+500, localitatea Tulucești, județul Galați. Deși conducătorul auto nu avea obligația legală de a opri la solicitarea ISCTR, acesta a oprit și a prezentat toate actele solicitate de inspectorul ISCTR. După efectuarea verificărilor, inspectorul ISCTR a întocmit un proces-verbal, în care se menționează că: „La momentul controlului, în urma verificărilor efectuate, s-au constatat următoarele: a) Nerespectarea prevederilor art. 7 alin. (3) Este interzis transportul public contra cost, de mărfuri sau de bunuri, cu un autovehicul cu masa maximă autorizată de cel mult 3,5 tone, fără a deține autorizație taxi valabilă, potrivit prevederilor legii, astfel: Auto având MTMA de 3,5 tone a fost oprit în trafic, conform Art. 37 pct. 1 lit. d) din Legea 38/2003, pentru verificarea legalității transportului. În urma verificărilor, s-a constatat că vehiculul efectuează transport contra cost de marfă fiind încărcat cu mărfuri de la clientul … SRL CUI … cu sediul în București, pe care le predă pe bază de procese verbale unor persoane și societăți comerciale cu adresa în Suceava, Piatra Neamț și Holboca (Iași). Vehiculul nu era inscripționat ca vehicul de taxi conform legii iar la control conducătorul auto nu a prezentat autorizație de taxi valabilă potrivit alin. 1, ori altă autorizație valabilă. În urma interogării bazei de date ARR a reieșit că utilizatorul din certificatul de înmatriculare este transportator conform art. 1.1 lit. v din Legea 38/2003 actualizată.”

Contestația

Împotriva procesului-verbal de constatare și sancționare contravențională, transportatorul a formulat contestație, înregistrată la Judecătoria Galați. Instanța a admis contestația societății, a fost anulat procesul-verbal de contravenție și exonerat transportatorul de la plata amenzii contravenționale, în cuantum de 20.000 de lei. În motivarea soluției pronunțate, instanța a constatat că „în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii nu aveau dreptul să oprească vehiculele rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată nu depășește 3,5 tone, cum este cazul petentei, inclusiv să aplice sancțiunea contravențională.”, așa cum transportatorul a invocat, în apărările formulate (contestație, răspuns la întâmpinare, concluzii finale).

Apelul

ISCTR a formulat apel, motivele apelului fiind identice cu motivele pentru care a solicitat respingerea contestației societății, în fața instanței de fond. ISCTR nu a formulat niciun motiv de apel care să fie diferit de susținerile din fața instanței de fond.

Prin hotărârea pronunțată la data de 6 iulie 2022 de Tribunalul Galați, a fost admis apelul declarat de către apelantul ISCTR împotriva sentinței pronunțată de Judecătoria Galați. A fost anulată hotărârea Judecătoriei Galați și, în rejudecare, a respins ca nefondată plângerea formulată de transportator împotriva procesului verbal de constatare a contravențiilor. Până la momentul redactării prezentului articol, Tribunalul Galați nu a motivat hotărârea pronunțată.

foto: Jean-Mihai Pîlșu

Normele legale valabile în momentul controlului

Indiferent de motivarea hotărârii Tribunalului Galați, este important de reținut faptul că legislația aplicabilă speței de față menționa expres, la momentul opririi în trafic a mijlocului de transport și la momentul întocmirii procesului-verbal de constatare a contravențiilor, faptul că ISCTR NU avea legal dreptul de a opri în trafic și de a controla (și, în consecință, nici dreptul de a constata contravenții și de a aplica amenzi contravenționale) mijloacele de transport cu MTMA 3,5 t, cum a fost mijlocul de transport din prezentul articol.

În acest sens, menționez Ordinul Ministrului Transporturilor. 995/2011, care preciza, la art. 7 alin. (2) lit. a) și art. 13 lit. a):

  • 7 alin. (2) lit. a) din OMTI 995/2011: „În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să controleze: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone suspus și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto;”
  • 13 lit. a) din OMTI 995/2011: „În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, inclusiv vehiculele înmatriculate în alte state, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane, care prin construcție și echipare au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.”

De asemenea, și HG 1088/02.11.2011 privind organizarea și funcționarea ISCTR menționa expres că, în momentul efectuării controlului, inspectorii ISCTR NU au dreptul de a verifica mijloacele de transport marfă cu masa maximă admisă sub 3,5 tone:

  • „Art. 5 (2) În exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii au dreptul să oprească: a) orice vehicul rutier utilizat la efectuarea transporturilor rutiere, cu excepția vehiculelor rutiere destinate transportului de mărfuri a căror masă totală maximă autorizată, inclusiv remorca sau semiremorca, nu depășește 3,5 tone și a autovehiculelor destinate transportului de persoane care, prin construcție și echipare, au cel mult 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto.”

Considerăm că instanța de fond – Judecătoria Galați – a constatat corect și legal că, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, inspectorii ISCTR nu aveau competența de a opri în trafic și nici de a constata și aplica o sancțiune contravențională, pentru mijloacele de transport cu masa maximă admisă 3,5 tone.

Mențiune finală

Obligativitatea licențierii mijloacelor de transport cu masa maximă admisă între 2,5 și 3,5 tone – în vigoare din 21 mai 2022 – nu are nicio legătură cu speța prezentată mai sus, speță în care a fost analizată competența ISCTR de a opri în trafic și a sancționa 3,5 tone, pe motiv că nu dețin „licență de taxi”. Recomand ca, în situații similare, conducătorul auto să sune managerul de transport al societății și să se conformeze sfaturilor acestuia. Un manager de transport putea comunica șoferului competențele agentului ISCTR.

În speța analizată, agentul ISCTR a aplicat sancțiunea amenzii contravenționale pentru lipsă autorizație taxi. Ce urmează? Să oprească și să verifice alcoolemia?

avocat George IACOB-ANCA

IACOB-ANCA & ASOCIAȚII

george@iacob-anca.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.