Comisia Europeană promite susținere

COVID-19 reprezintă o urgență severă de sănătate publică pentru cetățenii, societățile și economiile UE, în condițiile în care toate satele membre se confruntă cu infecții. Este, de asemenea, un șoc economic major pentru UE. Prin urmare, Comisia a prezentat, în 13 martie, un răspuns imediat pentru atenuarea impactului socio-economic al focarului COVID-19, centrat pe un răspuns coordonat european.

Ursula von der Leyen, președintele Comisiei Europene

Conform documentului, Comisia va folosi toate instrumentele de care dispune, pentru a atenua consecințele pandemiei, în special:

– Asigurarea aprovizionărilor necesare sistemelor de sănătate, prin păstrarea integrității pieței unice, a producției și distribuției;

– Sprijinirea oamenilor astfel încât veniturile și locurile de muncă să nu fie afectate în mod disproporționat și să se evite efectul permanent al acestei crize;

– Sprijinirea firmelor și asigurarea faptului că lichiditatea sectorului financiar poate continua să sprijine economia;

– Permiterea statelor membre să acționeze decisiv într-un mod coordonat, prin utilizarea deplinei flexibilități a cadrelor privind ajutorul de stat și asigurării stabilității și creșterii economice.

„Pandemia Coronavirus ne testează pe toți. Aceasta nu este doar o provocare fără precedent pentru sistemele noastre de sănătate, ci și un șoc major pentru economiile noastre. Pachetul economic important anunțat astăzi tratează situația de astăzi. Suntem pregătiți să facem mai multe pe măsură ce situația evoluează. Vom face tot ce este necesar pentru a sprijini europenii și economia europeană”, a declarat președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen.

Cadru flexibil privind ajutorul de stat

CE arată că răspunsul fiscal principal la coronavirus va veni din partea bugetelor naționale ale statelor membre. Normele UE privind ajutorul de stat permit statelor membre să întreprindă acțiuni rapide și eficiente pentru a sprijini cetățenii și companiile, în special IMM-urile, care se confruntă cu dificultăți economice din cauza focarului COVID-19.

Statele membre pot concepe, astfel, măsuri de sprijin ample, în conformitate cu normele UE existente. În primul rând, autoritățile naționale pot decide să ia măsuri precum subvenții salariale, suspendarea plăților impozitelor aplicate companiilor și pe valoarea adăugată sau a contribuțiilor sociale. În plus, statele membre pot acorda sprijin financiar direct consumatorilor, de exemplu pentru serviciile anulate sau biletele care nu sunt rambursate de operatorii de transport. De asemenea, normele UE privind ajutoarele de stat permit statelor membre să ajute companiile să facă față deficitului de lichidități și au nevoie de ajutor de salvare urgent. 

Articolul 107 alineatul (2) litera (b) TFUE permite statelor membre să compenseze companiile pentru daunele direct cauzate de evenimente excepționale, inclusiv măsuri în sectoare precum aviația și turismul.

CE precizează că, în prezent, impactul focarului COVID-19 în Italia a ajuns la un nivel care permite utilizarea articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE. Comisia poate, în acest context, să aprobe măsuri suplimentare de sprijin pentru a remedia o perturbare gravă a economiei unui stat membru.

De menționat că țările vor beneficia de o abordare similară din partea comisiei. În prezent, se pregătește un cadru legal special, în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din TFUE, care va fi adoptat în caz de nevoie.

În același context, Comisia anunță că este pregătită să lucreze cu toate statele membre pentru a se asigura că se pot pune în aplicare în timp util măsuri de sprijin național pentru combaterea focarului de virus COVID-19.

Cadrul fiscal european flexibil

Comisia va propune Consiliului să adopte o flexibilitate deplină, respectând cadrul fiscal al UE, astfel încât să poată pune în aplicare măsurile necesare pentru a atenua efectele socio-economice negative.

În primul rând, Comisia consideră că pandemia COVID-19 se califică în rândul așa-numitelor „evenimente neobișnuite în afara controlului guvernamental”. Acest lucru permite susținerea cheltuielilor excepționale privind COVID-19, cum ar fi cele pentru îngrijirea sănătății și măsuri de ajutor direcționate pentru firme și lucrători.

În al doilea rând, Comisia va recomanda o ajustare eforturilor fiscale privind statele membre, în caz de recesiune economică sau scăderi mari ale volumelor de activitate.

În cele din urmă, Comisia este pregătită să propună Consiliului activarea clauzei derogatorii, pentru a veni în sprijinul unei politici fiscale mai generale. Această clauză ar suspenda – în cooperare cu Consiliul – ajustarea fiscală recomandată de Consiliu, în cazul unei crize economice severe în zona euro sau în UE, în ansamblu.

Asigurarea solidarității pe piața unică

CE susține că doar în condiții de solidaritate, cărora să li se adauge o soluție coordonată la nivel european, va putea fi gestionată eficient această urgență de sănătate publică. „Solidaritatea este esențială în această criză, în special pentru a garanta că bunurile esențiale, necesare pentru atenuarea riscurilor de sănătate, pot ajunge la toți cei care au nevoie. Este esențial să acționăm împreună pentru a asigura producția, stocarea, disponibilitatea și utilizarea rațională a echipamentelor de protecție medicală, precum și a medicamentelor în UE, în mod deschis și transparent, mai degrabă decât să luăm măsuri unilaterale care restricționează libera circulație a mărfurilor de sănătate esențiale.”

Prin urmare, Comisia va lua măsuri în acest scop, inclusiv prin furnizarea de îndrumări pentru statele membre cu privire la modul de punere în aplicare a unor mecanisme de control adecvate, pentru a garanta securitatea aprovizionării și prin lansarea unei proceduri de achiziții comune accelerate pentru aceste mărfuri și emiterea unei recomandări privind echipamentele de protecție, care nu sunt marcate CE.

Focarul COVID-19 are un impact major asupra sistemelor de transport, având în vedere legătura strânsă dintre lanțurile de aprovizionare europene, susținute de o rețea extinsă de servicii de transport de marfă pe uscat, pe mare și în aer. Comisia lucrează cu statele membre pentru a asigura fluxul de mărfuri esențiale peste granițele terestre. Industria aviației internaționale și europene a fost în special lovită. 

În final, Comisia colaborează cu statele membre, cu autoritățile internaționale și asociațiile profesionale cheie ale UE pentru a monitoriza impactul crizei asupra sectorului turismului și a coordona măsurile de sprijin.

Mobilizarea bugetului UE

Pentru a aduce ajutor imediat IMM-urilor afectate, bugetul UE va folosi instrumentele existente pentru a sprijini lichiditatea acestor companii, completând măsurile luate la nivel național. În săptămânile următoare, 1 miliard de euro va fi redirecționat din bugetul UE ca o garanție către Fondul European de Investiții, pentru a stimula băncile să furnizeze lichidități IMM-urilor și întreprinderilor intermediare. Este vorba despre o finanțare de 8 miliarde de euro, care vor viza ajutorul a cel puțin 100.000 de IMM-uri europene.

De asemenea, autoritățile europene vor oferi posibilitatea de a beneficia de perioade de pauză de plată debitorilor afectați negativ. 

Reducerea impactului asupra ocupării forței de muncă

„Trebuie să protejăm lucrătorii împotriva șomajului și a pierderilor de venituri, pentru a evita efectele permanente. Comisia este pregătită să sprijine statele membre în acest sens, promovând, în special, schemele de lucru pe timp scurt, programe de perfecționare și recalificare care s-au dovedit eficiente în trecut”, precizează documentul citat.

De asemenea, Comisia va accelera pregătirea propunerii legislative privind Schema Europeană pentru Reasigurarea Șomajului, care vizează sprijinirea politicilor statelor membre să păstreze locurile de muncă.

Mai mult decât atât, Inițiativa „Coronavirus Response Investment” va facilita desfășurarea Fondului Social European – un fond care își propune să susțină angajații și asistența medicală.

Fondul European de Ajustare la Globalizare ar putea fi, de asemenea, mobilizat pentru a sprijini lucrătorii concediați și pe cei care desfășoară activități independente. În 2020, sunt disponibile până la 179 de milioane de euro.

Investiții ca răspuns la coronavirus

În cadrul acestei noi inițiative privind investițiile, Comisia propune să direcționeze 37 de miliarde de euro în cadrul politicii de coeziune către combaterea crizei Coronavirus. În acest sens, Comisia propune să renunțe, anul acesta, la obligația de a solicita statelor membre să restituie prefinanțările necheltuite pentru fondurile structurale, care se ridică la aproximativ 8 miliarde de euro din bugetul UE. Aceste fonduri vor putea fi folosite de statele membre ca un supliment la cele 29 de miliarde de euro din finanțarea structurală în întreaga UE. Aceasta va crește efectiv investiția în 2020 și va contribui la încărcarea anticipată a utilizării finanțării politicii de coeziune, încă nealocate, de 28 de miliarde de euro în cadrul programelor de politică de coeziune 2014-2020. 

În plus, Comisia propune să extindă sfera de aplicare a Fondului de Solidaritate al UE, incluzând, de asemenea, între obiectivele sale criza de sănătate publică, în vederea mobilizării fondurilor către statele cele mai afectate. În acest an, vor fi disponibile sume de până la 800 milioane de euro.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.