UE facilitează accesul la justiţie al cumpărătorilor păcăliţi online

Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiţie, astfel încât aceştia să-şi exercite efectiv drepturile, atunci când, de exemplu, comerciantul uită să livreze produsele comandate online. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă reprezintă una dintre soluţiile disponibile pentru a soluţiona litigii transfrontaliere în cazurile care implică sume de 2.000 de euro sau mai mici, însă, deşi procedura este disponibilă încă din 1 ianuarie 2009, este puţin utilizată.

“Căutarea asiduă transfrontalieră a unor oportunităţi de cumpărare avantajoasă reprezintă o modalitate pentru consumatori de a obţine «cea mai bună ofertă» la nivelul pieţei interne a UE. Posibilitatea de a cumpăra online face ca aceste oportunităţi să fie tot mai accesibile. Uneori însă, cumpărarea poate deveni problematică: ar putea exista o problemă cu produsele sau cu livrarea. Pentru a evita proceduri juridice dificile, costisitoare şi consumatoare de timp, Uniunea Europeană facilitează accesul consumatorilor din Europa la justiţie, astfel încât aceştia să-şi exercite efectiv drepturile”, informează Comisia Europeană.

Procedură în vigoare din 2009, dar puţin utilizată

Un nou raport al Reţelei Centrelor Europene ale Consumatorilor (ECC-Net), care a fost dat publicităţii vineri, arată că această procedură uşor de utilizat, disponibilă începând cu 1 ianuarie 2009, este puţin utilizată. Aceasta se datorează în principal faptului că judecătorii nu sunt la curent cu procedura, ceea ce Comisia intenţionează să rezolve cu promptitudine.

Vicepreşedintele Comisiei, Viviane Reding, comisarul UE pentru Justiţie, a afirmat: “Consumatorii europeni ar trebui să se simtă în siguranţă atunci când cumpără bunuri şi servicii pe piaţa unică, fără a se confrunta cu riscuri suplimentare. În cazul în care apar probleme, ei ar trebui să aibă posibilitatea să le rezolve cu rapiditate şi uşurinţă în instanţele Uniunii Europene. Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă îi ajută pe consumatori să îşi recupereze banii din străinătate. Dar mai rămân încă multe de făcut pentru a face ca procedura să fie operantă pentru consumatori. Statele membre ar trebui să se asigure că sistemului lor judiciar este la curent cu procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă, astfel încât să poată ajuta oamenii să-şi rezolve cu succes reclamaţiile”.

Potrivit comisarului pentru sănătate şi consumatori, John Dalli, “consumatorii care doresc să profite de oportunităţile oferite de piaţa unică trebuie să se poată baza pe o varietate de căi de atac efective şi eficiente”. “Sunt dezamăgit să constat că există un nivel atât de mic de asistenţă pentru consumatorii care au încercat să utilizeze procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă. În prezent, orice sumă mică contează, iar lipsa unei compensaţii corespunzătoare afectează buzunarul consumatorilor, le afectează încrederea şi încetineşte creşterea economică europeană”.

Lipsa cunoaşterii existenţei procedurii şi lipsa executării hotărârilor reprezintă încă probleme majore.

În 2010, în cadrul unui proiect condus de ECC Italia, centrele europene ale consumatorilor (ECC) din cele 27 de state membre ale UE au investigat modul în care procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă a funcţionat în practică. S-a constatat că procedura este relativ necunoscută – nu numai în rândul consumatorilor, ci şi în rândul judecătorilor.

Procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă [Regulamentul (CE) 861/2007] a fost creată pentru a îmbunătăţi accesul la justiţie prin simplificarea soluţionării litigiilor transfrontaliere privind cererile cu valoare redusă în materie civilă şi comercială şi prin reducerea costurilor.

Este una dintre măsurile adoptate în cadrul politicii Uniunii Europene privind justiţia, concepută special pentru a-i ajuta pe consumatori să îşi exercite drepturile şi să le asigure accesul la justiţie în cauzele transfrontaliere, măsură care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2009.

Cererile cu valoare redusă

“Cererile cu valoare redusă” sunt cazuri care implică sume de 2.000 de euro sau mai mici, excluzând dobânzile, cheltuielile şi alte plăţi (în momentul în care formularul de cerere este primit de către instanţa competentă).

Judecata se desfăşoară în ţara de reşedinţă a consumatorului sau în ţara din care provine societatea pârâtă dacă consumatorul optează în acest sens. Ea protejează drepturile sale procedurale şi devine direct executorie în ţara părţii perdante şi în orice altă ţară din UE.

Procedura se desfăşoară în cea mai mare parte în scris, folosind formulare prestabilite. Reprezentarea de către un avocat nu este necesară.

Începând cu 2013, consumatorii din aproximativ 5-6 ţări pilot vor putea completa formularele cu privire la cererile cu valoare redusă şi desfăşura întreaga procedură judiciară online, prin intermediul portalului e-justiţie. Versiunile electronice ale formularelor standard sunt deja disponibile online (în 22 de limbi oficiale ale UE).

Procedură simplă şi gratuită

Deşi procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă este, în principiu, simplă şi gratuită, executarea hotărârii care rezultă din această procedură este adesea întârziată de partea perdantă.

În consecinţă, doar o mică parte din hotărârile pozitive pronunţate de instanţele judecătoreşti din ţările de origine ale consumatorilor sunt efectiv executate transfrontalier. Atunci când sunt necesare acţiuni pentru a executa o hotărâre în ţara comerciantului şi în conformitate cu legislaţia acestei ţări, consumatorii abandonează adesea procedura, deoarece procesul de executare la nivel naţional este complex şi poate fi costisitor. Dar necesitatea unei proceduri efective cu privire la cererile cu valoare redusă este evidentă.

Statistica ultimelor 12 luni

În pieţele interne, aproximativ 20% dintre consumatorii europeni au raportat că au avut o problemă în ultimele 12 luni cu privire la un produs, un serviciu, un comerciant cu amănuntul sau un furnizor.

Media valorii estimate a pierderilor este de 375 euro/caz. Pe de altă parte, 60% dintre consumatorii intervievaţi au găsit o soluţie satisfăcătoare direct cu comerciantul, dar restul de 40 la sută nu au obţinut nicio compensaţie, iar 25 la sută nici măcar nu au încercat să reclame problema.

Numărul consumatorilor care dau în judecată societăţi comerciale atunci când se confruntă cu o problemă este foarte mic – 2% dintre cei care au avut o problemă în ultimele 12 luni.

Mulţi au declarat că nu au reclamat problema, deoarece sumele în cauză erau prea mici (26 la sută), au considerat că procedura ar fi prea costisitoare în comparaţie cu suma în cauză (13%) sau că ar dura prea mult (12%).

Un exemplu

Ca exemplu de succes, Comisia Europeană îl dă pe cel al unui consumator din Austria care a comandat îmbrăcăminte pentru surfing pe un site internet german. El a plătit 228 de euro în avans, prin transfer bancar. Comerciantul nu a livrat îmbrăcămintea şi nu a rambursat suma cheltuită.

La sfatul centrului din Germania al consumatorilor europeni, consumatorul a deschis o procedură europeană cu privire la cereri cu valoare redusă. Instanţa competentă din Linz, Austria, a emis o hotărâre în favoarea consumatorului, care a fost executată de autorităţile germane din Charlottenburg. În consecinţă, consumatorului i-a fost rambursată suma corespunzătoare preţului de cumpărare.

Comisia Europeană va colabora cu statele membre pentru a asigura utilizarea efectivă a procedurii europene cu privire la cererile cu valoare redusă şi va desfăşura acţiuni pentru a o face cunoscută pe scară largă.

Măsuri concrete

Mai mulţi consumatori ar trebui să ştie de existenţa procedurii şi să o utilizeze. Concret, Comisia:

  • va colabora cu autorităţile judiciare pentru a promova cunoaşterea procedurii;
  • va emite un ghid care să ofere sfaturi practice consumatorilor şi practicienilor în domeniul dreptului, în 2012;
  • va ridica nivelul de conştientizare cu privire la formularele standard existente şi va publica informaţiile online, în 22 de limbi oficiale ale UE, în portalul european e­justiţie, pentru a face ca înregistrarea unei reclamaţii să fie mai uşoară şi pentru a vedea modul în care funcţionează procedura;
  • va colabora cu ECC pentru a promova în mod activ procedura în rândul consumatorilor şi al judecătorilor;
  • va încuraja ECC să acorde asistenţă concretă consumatorilor pentru a utiliza procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă în cazuri individuale;
  • va prezenta un raport de evaluare privind funcţionarea procedurii (incluzând cheltuielile de judecată, rapiditatea şi uşurinţa utilizării procedurii) şi, dacă este necesar, va revizui procedura europeană cu privire la cererile cu valoare redusă pentru a-i asigura o funcţionare mai eficientă pentru consumatori prin, de exemplu, creşterea pragului de 2.000 de euro pentru a include reclamaţii cu valoare mai mare sau prin simplificarea şi mai mult a formularelor standard utilizate pentru a reclama o problemă.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.