Adriana Ţicău: Parlamentul European cere Comisiei Europene să sprijine industria siderurgică europeană şi, implicit, pe cea din România

Parlamentul European, reunit la Strasbourg, a adoptat, joi, o rezoluţie referitoare la industria siderurgică europeană, iar europarlamentarul român Silvia-Adriana Ţicău, membru al Grupului S&D şi unul dintre iniţiatorii acestei rezoluţii, a subliniat că “principala preocupare a cetăţenilor europeni este lipsa locurilor de muncă”. „Redresarea economică europeană depinde de o industrie prelucrătoare puternică, industria siderurgică jucând un rol esenţial în a asigura competitivitatea industriilor strategice din aval, care au de  suferit dacă industria siderurgică europeană ar deveni dependentă de importurile din ţările terţe, fapt ce le-ar face vulnerabile. Destructurarea industriei siderurgice europene, împreună cu creşterea importurilor de oţel din terţe ţări, nesupuse aceloraşi reglementări stringente în domeniul mediului, au determinat pierderea de locuri de muncă în Europa”, a precizat Ţicău.

Rezoluţia Parlamentului European arată că industria siderurgică asigură 1,4% din PIB şi că forţa de muncă din sectorul siderurgic a scăzut de la 1 milion de angajaţi, în 1970, la aproximativ 369.000 de angajaţi, în 2012.

De asemenea, în ciuda faptului că Uniunea Europeană este unul dintre marii exportatori de oţel,  importurile UE de oţel se ridicau în 2010 la 26,8 milioane de tone (18 miliarde euro), sursele de import cele mai importante fiind Rusia, Ucraina, China, Turcia, Coreea de Sud, Elveţia şi Serbia.

“Comisia trebuie să acorde o importanţă mai mare politicii industriale, pentru a revigora competitivitatea industriei europene în raport cu piaţa mondială, cu scopul de a garanta efectiv condiţii de concurenţă echitabile, asigurând totodată standarde sociale şi de mediu înalte în UE şi acţionând în vederea reciprocităţii în ţările terţe. Cerem Comisiei Europene sa creeze un organism tripartit (sindicate, industrie şi Comisie), care să sprijine dezvoltarea viitoare a industriei siderurgice europene, să asigure anticiparea, consultarea și furnizarea de informaţii lucrătorilor şi să garanteze respectarea deplină a cerinţelor legale ale Directivei privind instituirea unui comitet european de întreprindere”,  susţine Adriana Ticau.

Rezoluţia adoptată de Parlamentul European solicită Comisiei să prezinte cât mai rapid planul european de acţiune pentru sectorul siderurgic şi să includă în acesta mobilizarea tuturor instrumentelor disponibile ale UE, în special în domeniul eficienţei energetice şi al utilizării eficiente a resurselor, investiţiile specifice ale Băncii Europene de Investiţii, o politică activă privind competenţele, recalificarea şi reconversia profesională a lucrătorilor, potenţiala utilizare a instrumentelor financiare ale UE – cum sunt Fondul social european şi Fondul european de ajustare la globalizare, acolo unde este necesar -, precum şi alte stimulente, pentru a ajuta sectorul să realizeze investiţii şi să se modernizeze.

“Având în vedere importanţa industriei siderurgice europene pentru competitivitatea Uniunii şi pentru pastrarea locurilor de muncă pe teritoriul european, Parlamentul solicită Comisiei Europene să monitorizeze îndeaproape evoluţiile viitoare din cadrul unităţilor situate la Florange, Liège, Terni, Galaţi, Schifflange, Piombino, Câmpia Turzii, Rodange, Oţelu Roşu, Trieste, Silesia, Reşiţa, Târgovişte, Călăraşi, Hunedoara, Buzău, Brăila, Borlänge, Luleå, Oxelösund şi în alte părţi, a căror integritate este în pericol, pentru a se asigura că competitivitatea sectorului siderurgic european şi importanţa sa ca sector al ocupării forţei de muncă nu sunt ameninţate” a declarat Adriana Ţicău. (M.B.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.