Curs gratuit pentru ocupaţia ”baby-sitter”, în 12 judeţe şi Bucureşti

În cadrul proiectului “Echilibru, o nouă abordare a vieţii personale cu cea profesională” POSDRU/97/6.3/S/60002, Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice – MMFPSPV, în calitate de beneficiar -, anunţă înscrierea la un curs gratuit pentru programul de formare profesională de calificare în ocupaţia de ”baby-sitter”. Cursul este certificat de Autoritatea Naţională pentru Calificări (fost Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor – CNFPA).      

Grupul ţintă îl reprezintă ”femeile aflate in somaj şi sunt înregistrate la AJOFM-uri, femeile peste 45 ani şi nu au un loc de muncă, femei beneficiare de VMG şi alte grupuri vulnerabile.”

Cursurile se desfăşoară în perioada 5 mai – 9 iunie 2014, fiind structurate pe 120 de ore de teorie şi 240 ore de practică.

Persoanele eligibile pentru cursurile de baby-sitter sunt femeile în următoarele situaţii:

1. Femei aflate în somaj şi înregistrate la AJOFM-uri;

2. Femei peste 45 ani şi nu au un loc de muncă;

3. Femei beneficiare de VMG;

4. Femei din alte grupuri vulnerabile.

Criterii de selecţie:

1.Vârsta cuprinsă între 18 si 64 ani;

2.Nu are loc de muncă, nu realizează venituri dintr-o activitate economică sau socială, în baza unui contract de muncă sau in mod independent (pe cont propriu);

3.Starea de sănătate fizică şi psihică o face aptă pentru îngrijirea şi supravegherea copiilor;

4.Nu a suferit nicio condamnare pentru care s-a pronunţat o hotărâre judecatorească rămasă definitivă;

5.Nu a fost decazută din drepturile părinteşti sau nu i-au fost interzise drepturile părinteşti;

6.A absolvit minimum 8 clase;

7.A obţinut aviz favorabil pentru a urma cursurile de baby-sitter în urma evaluării psihologice – se va realiza după confirmarea criteriilor prezentate la punctele 1-6.

Femeile care nu îndeplinesc toate aceste criterii nu se pot înscrie la cursurile gratuite organizate în cadrul Proiectului „Echilibru – o nouă abordare a vieţii familiale cu cea profesională”.

Dosarul de înscriere va cuprinde obligatoriu următoarele documente:

1. CV-ul, data şi semnat, însoţit de documentele justificative,

2. Scrisoare de intenţie,

3. Formularul de grup ţintă anexat,

4. Copie după actul de identitate,

5. Copie după certificatul de naştere,

6. Copie dupa certificatul de căsătorie, după caz,

7. Adeverinta medicala care atestă că se poate înscrie la acest curs şi că este aptă,

8. Declaraţie pe proprie răspundere că nu a fost decazută din drepturile părinteşti,

9. Unul din documentele: Copie dupa talonul de pensie/Adeverinţă de şomer sau carnet de evidenţă a şomerului,/Adeverinţă de la primărie pentru persoanele care beneficiază de venit minim garantat/Adeverinţă de la administraţia financiară că nu realizează venituri.

Cursurile se vor desfăşura în oraşele:

1. Bucureşti

2. Alba

3. Braşov

4. Călăraşi

5. Constanţa

6. Dâmboviţa

7. Vâlcea

8. Dolj

9. Bacău

10. Cluj

11. Neamţ

12. Giurgiu

13. Botoşani

Ulterior evaluării dosarului şi acceptării acestuia, este necesară prezentarea cazierului judiciar eliberat de circa de poliţie şi a avizului favorabil obţinut în urma testării psihologice, evaluare organizată în cadrul proiectului, fără costuri suplimentare din partea participantului.

Documentaţia va fi trimisă prin poştă sau depusă la sediul MMFPSPV din str. Dem. I Dobrescu nr. 2-4, Bucureşti, la registratură, până la data de 16 aprilie 2014.

Relaţii suplimentare pot fi obinute la numarul de telefon 0213158556, interior 826/706.  Persoana de contact: doamna Ali Liliana şi domnişoara Grigore Luciana. (M.S.)

Sursă foto: www.copilul.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.