Ministerul Transporturilor modifică OG 69/2012. DOCUMENT

1

documentMinisterul Transporturilor a publicat în dezbatere publică, pe site-ul propriu, un proiect de Hotărâre de Guvern prin care aduce modificări Ordonanței Guvernului nr. 69/2012.

Iată modificările:

 1. La articolul 3, punctul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„4. efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulație”

 1. La articolul 3, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 41, care va avea următorul cuprins:

„41. plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație, în cazul efectuării transportului rutier contra cost prin servicii regulate”

 1. La articolul 4, punctul 26 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„26. nerespectarea de catre operatorul de transport rutier a obligatiei de a efectua traseul sau cursa pentru o perioada de cel putin 30 de zile, in cazul transporturilor interjudetene, de la data comunicarii sanctiunii retragerii licentei de traseu, cu excepția cazurilor în care licența de transport/licența comunitară este suspendată/retrasă.”

 1. La articolul 4, după punctul 32.14. se introduce un nou punct, punctul 32.15., care va avea următorul cuprins:

„32.15. documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;”

 1. La articolul 36, după litera j) a alineatului (1) se introduce o nouă literă, litera k), care va avea următorul cuprins: 

„k) pentru încălcarea prevăzută la art. 3 pct. 41.”

Hotărârea va intra în vigoare la 10 zile de la data publicării în Monitorul Oficial.

În Nota de fundamentare se precizează următoarele:

Avându-se în vedere că:

– măsura administrativă de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare este una foarte drastică, care are drept consecință faptul că pe perioada de suspendare (30 de zile) operatorul de transport rutier sancționat nu mai poate desfășura nicio activitate de transport rutier, aceasta poate afecta un număr semnificativ de persoane (angajați ai operatorului de transport rutier sau călători, beneficiari ai transportului) și că ar trebui aplicată în cazurile cele mai grave de nerespectare a legislației din domeniul transporturilor rutiere;

– în cazul contravenției prevăzute la art. 3 pct. 4 din H.G. nr. 69/2012 sunt individualizate două fapte (efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulație sau plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație) care atrag aceeași măsură administrativă de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare, însă din practică s-a constatat că efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulație reprezintă o faptă clar intenționată, care denotă nerespectarea cu rea-credință a legislației și poate fi asimilată cu efectuarea unui transport nelicențiat, în schimb plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație poate avea la bază situații care nu sunt imputabile în totalitate operatorului de transport rutier, iar în acest caz măsura administrativă de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare poate fi considerată disproporționată;

– în cazul contravenției: plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație, poate fi aplicată o măsură administrativă mai blândă, respectiv măsura administrativă de retragere a licenței de traseu, care însă menține un caracter proporțional și de descurajare în raport cu fapta săvârșită;

– H.G. nr. 69/2012 nu prevede sancționarea operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligației de a deține la sediu documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;

– este necesară o completare a textului contravenției prevăzute la art. 4 pct. 26 din H.G. nr. 69/2012, pentru claritate și aplicare unitară a sancțiunii, în sensul că fapta respectivă constituie contravenție numai în cazul în care operatorul de transport rutier deține o licență de transport/licență comunitară valabilă,

a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului în forma prezentată.

Modificările prevăzute în proiectul de act normativ vizează următoarele aspecte:

– stabilirea în textul actului normativ ca încălcări separate a următoarelor fapte: efectuarea transportului rutier contra cost prin servicii regulate în alte zile decât cele înscrise în graficul de circulație, respectiv plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație;

– înlocuirea măsurii administrative de suspendare a licenței de transport/licenței comunitare cu măsura administrativă de retragere a licenței de traseu, în cazul următoarei încălcări: plecarea în cursă din capătul de traseu la alte ore decât cele înscrise în graficul de circulație;

– sancționarea operatorului de transport rutier pentru nerespectarea obligației de a deține la sediu documentul de control, în original, reîntregit dacă a fost folosit în totalitate şi foile de parcurs pentru documentul de control aflat în exploatare, în cazul transportului de persoane prin servicii ocazionale în trafic naţional şi internaţional, pentru anul în curs şi anul precedent;

– completarea textului contravenției prevăzute la art. 4 pct. 26 din H.G. nr. 69/2012 cu următoarea formulare „cu excepția cazurilor în care licența de transport/licența comunitară este suspendată/retrasă”.

proiect-modificare-hg-69

nf-modificare-hg-69

1 COMENTARIU

 1. Toate bune si frumoase dar activitatea Centrelor de pregatire e inca lasata la …. mana intereselor. A aparut o noua legislatie in domeniu OMT 1214 dar pana acum, practic, s-a facut o singura modificare – cea care tine de examinare = sala unica. NU au acceptat examinare de luni pana vineri in timpul programului de munca (asa cum se face in celelalte tari comunitare.
  Dar sa vedem si ceea ce se intampla de fapt:
  -Autorizarea unor centre desi nu au conditii de formare – dimensiune sala de curs, forma salii de curs (in L, cu stalpi de sustinere in interiorul salii)
  -Limitarea scriptica a numarului de inscrisi la curs intr-o seria nu are sens. De fapt nu are finalitate. Nu este limitata in sistemul de inscriere ( si ARR raspunde “se va face” – Ha). Daca se inscriu la un curs mai multe persoane decat este limita (in autorizare) este abatere? Se sanctioneaza? Cum? In HG 69 liniste totala.
  – Controalele la curs ce vor urmari ? (daca si cand se vor face, respectiv la cine se vor face? 😉 )
  – probele scrise la examinari – zice OMT-ul ca sunt realizate pe loc de catre sistemul informatic. De cand se pune in aplicare? De pe 5 decembrie cand au cerut banii de examinare, din 1 iunie cand a aparut sala unica sau cand “vom vrea (avea chef/interes) noi” (citez din stilul de comunicare MT-ARR).

  Oare ar mai fi de spus ceva 😉 ?!

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.