Granturi de 250 de milioane de lei pentru IMM-uri

Ministerul Finanțelor a deschis astăzi o nouă sesiune de ajutoare de stat pentru investitorii care promovează dezvoltarea regională prin crearea de locuri de muncă. Bugetul alocat este de 250 de milioane de lei iar cererile se depun până în 10 iunie, inclusiv.

Cererile de acord pentru finanțare, însoțite de documentele justificative, necesare în prima etapă de evaluare, se pot transmite prin poștă, prin servicii de curierat cu confirmare de primire sau se pot depune personal la Registratura generală a MFP.

Analiza lor va începe după încheierea sesiunii de înregistrare, fără a avea importanță ordinea înregistrării. În prima etapă de evaluare, ministerul va verifica îndeplinirea condițiilor de conformitate, a criteriilor de eligibilitate și va calcula punctajul în vederea încadrării în bugetul alocat schemei.

“Selectarea întreprinderilor solicitante de ajutor de stat se realizează în ordinea descrescătoare a punctajului obținut. Prima etapă de evaluare se încheie în maxim 30 de zile lucrătoare de la data închiderii sesiunii. Rezultatele se publică pe site-ul Ministerului Finanțelor Publice. Întreprinderile selectate în prima etapa de evaluare transmit, în maxim 30 de zile lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, planurile de afaceri, însoțite de restul documentelor justificative, în vederea analizării viabilității proiectelor și a emiterii acordurilor pentru finanțare”, precizează MFP.

Obiectivul schemei de ajutor de stat instituite prin H.G. nr.332/2014 constă în dezvoltarea regională prin sprijinirea investițiilor și crearea de noi locuri de muncă.

Sumele se acordă sub formă de granturi de la bugetul de stat pentru cheltuieli eligibile de natura costurilor salariale. Până în prezent, în baza schemei, au fost aprobate 25 de proiecte de investiții care vor genera 4.074 de noi locuri de muncă, pentru care a fost aprobat un ajutor de stat în valoare de 111,3 milioane de lei. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.