Guvernul a decis: vinde 26% din acţiunile Rompetrol pe 200 mil dolari

Guvernul a aprobat miercuri, prin proiect de lege, Memorandumul de Înţelegere dintre statul român şi The Rompetrol Group N.V. (TRG), semnat la Bucureşti la 15 februarie, potrivit căruia TRG va cumpăra de la Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI) 26,6969% din acţiunile emise de RRC, pe care va primi 200 milioane de dolari, aşa cum anunţa săptămâna trecută premierul Victor Ponta. Din această sumă, 175 milioane de dolari reprezintă preţul acţiunilor de vânzare iar diferenţa – prima convenită de părţi pentru dobândirea, de către TRG, a majorităţii absolute de vot în RRC (Rompetrol Rafinare-Petromidia – n.r.) care îi va permite, conform Legii 31/1990 a societăţilor comerciale să adopte orice decizie referitoare la RRC.

“Memorandumul reglementează termenii generali ai unei tranzacţii complexe între statul român şi The Rompetrol Group N.V. (TRG) deţinut de grupul KazMunayGas, care este structurată pe trei componente majore: un angajament de cumpărare printr-o procedură competitivă a unui pachet de acţiuni reprezentând 26,6959% din capitalul social al SC Rompetrol Rafinare SA (RRC) deţinut în prezent de Ministerul Economiei prin Oficiul Participaţiilor Statului Privatizării în Industrie, la un preţ minim garantat de 200 milioane dolari SUA; statul român îşi va menţine o participaţie nediluabilă de 18% pe o perioadă de 3 ani, iar după expirarea acestei perioade va avea posibilitatea să implementeze o nouă procedură de privatizare pentru vânzarea acesteia”, se arată într-un comunicat al Executivului.

Potrivit documentului, după expirarea perioadei de interdicţie de vânzare a pachetului de 18%, OPSPI va avea dreptul de a dispune de acţiunile rămase în totalitate sau în parte, iar TRG va avea în continuare drept de preferinţă la cumpărarea acestora.

Proces pierdut de statul român

Se mai prevede constituirea unui fond de investiţii de 1 miliard de dolari cu o participare a statului roman sub forma unei societăţi pe acţiuni care va investi în proiecte din domeniul energetic din România. Potrivit Memorandumului, The Rompetrol Group (80%) şi Statul Român (20%) vor constitui un Fond având ca obiect realizarea de investiţii în proiecte energetice în România.

Guvernul mai arată că acţiunile iniţiate în instanţă de Ministerul Finanţelor Publice au fost respinse, iar cererea de anulare a conversiei obligaţiunilor nerăscumpărate în acţiuni RRC în baza prevederilor OUG nr. 118 aprobată prin Legea nr. 89/2005 a fost respinsă de către Tribunalul Constanţa, prin hotărâre definitivă şi executorie.

Prin semnarea acestui acord, a fost eliminat un potenţial risc de insolvenţă a societăţii, fiind astfel soluţionat un vechi diferend între Statul român şi RRC, „care punea în pericol continuitatea activităţii a 7.000 de salariaţi şi colectarea a peste 1,3 miliarde de euro la bugetul de stat”, mai precizează comunicatul Guvernului.

În prezent, Statul român îşi exercită drepturile ce îi revin în calitate de acţionar al SC Rompetrol Rafinare SA prin Ministerul Economiei, deţinând prin Oficiul Participaţiilor Statului şi Privatizării în Industrie (OPSPI), o participaţie de 44,6959 % din capitalul social al acestei societăţi după ce, în 2010, Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (AGEA) Rompetrol a decis conversia în acţiuni a unor datorii către stat ale companiei.

În Hotărârea AGA din 30 septembrie 2010, a fost aprobată majorarea capitalului social al companiei cu 1,9 miliarde lei, emiterea de noi acţiuni şi atribuirea acestora, în mod direct către stat, reprezentat de MFP.

În anul 2003, statul, prin MFP, a subscris obligaţiuni emise de S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa în valoare totală de 2.177.699.871,86 lei, prin anularea obligaţiilor bugetare reprezentând taxa pe valoarea adăugată, accize, contribuţia la Fondul special al drumurilor publice, precum şi majorările de întârziere, dobânzile, penalităţile şi penalităţile de întârziere – datorate şi neachitate de către S.C. Rompetrol Rafinare S.A. Constanţa.

Scadenţa pentru răscumpărarea obligaţiunilor a fost stabilită pentru 30 septembrie 2010, dar până la acea dată Rompetrol Rafinare a răscumpărat obligaţiuni în valoare de numai 71 milioane dolari din totalul de 603 mil dolari. Valoarea totală a dobânzilor plătite de companie în perioada 2003-2010 în contul emisiunii de obligaţiuni este de peste 250 milioane dolari.

Însă AGEA Rompetrol rafinare a decis, în septembrie 2010, majorarea capitalului societăţii cu 1,971 miliarde de lei.

Bani mulţi, putere mică

Potrivit Guvernului, prin valorificarea unui pachet din acţiunile deţinute de Statul român prin Ministerul Economiei, prin derularea unei proceduri competitive, se va asigura încasarea a peste 200 milioane dolari, preţ care depăşeşte cu mult valoarea de piaţă a acestui pachet. „În 2012, la preluarea în administrarea de către OPSPI a pachetului de acţiuni la RRC pachetul de 26% acţiuni RRC, valora la preţurile Bursei în jur de 80 milioane euro”, se arată în comunicatul Guvernului.

Începând cu anul 2004 şi până în prezent, RRC a achitat, la bugetul general consolidat, obligaţii fiscale în valoare totală de 24.312.276.819 lei.

Potrivit datelor Ministerului de Finanţe, numai în 2012, Rompetrol Rafinare (operatorul rafinăriilor Petromidia Năvodari şi Vega Ploieşti) a virat peste 4,6 miliarde de lei (peste 1,3 miliarde de dolari) către bugetul de stat, sumă care plasează compania între cei mai mari plătitori de taxe şi impozite din România.

Magda SEVERIN

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.