Primele dobânzi ale obligațiunilor în RON emise de PMB în 04.05.2015 și listate la BVB intră în plată

Miercuri, 4 mai, va fi efectuată plata primelor dobânzi către deținătorii de obligațiuni cu maturități de 3, 5, 7 respectiv 10 ani, în valoare totală 2.220.100.000 lei, emise de Primăria Municipiul București (PMB) în urmă cu un an,  conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia Autorității de Supraveghere Financiară nr. 752/20.04.2015.

Astfel, potrivit PMB, vor fi efectua următoarele plăți de dobânzi:

  • prima plată în valoare de 280 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB18, cod ISIN ROPMBUDBL012, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
  • prima plată în valoare de 358 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB20, cod ISIN ROPMBUDBL020, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
  • prima plată în valoare de 443 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB22, cod ISIN ROPMBUDBL038, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015;
  • prima plată în valoare de 510 RON/obligațiune, aferentă obligațiunilor simbol PMB25, cod ISIN ROPMBUDBL046, care au fost emise conform Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr. 752/20.04.2015.

Societatea Depozitarul Central S.A. va asigura distribuirea sumelor reprezentând dobânzi către Deținătorii de Obligațiuni, conform reglementărilor în vigoare aplicabile, iar plățile vor fi realizate prin intermediul Raiffeisen Bank SA, în calitate de Agent de Plată, conform prevederilor Prospectului de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni, aprobat prin Decizia ASF nr.752/20.04.2015.

Dobânzile vor fi plătite către Deţinătorii de Obligaţiuni înregistraţi în Registrele Deţinătorilor de Obligaţiuni furnizate de Depozitarul Central către Municipiul București, la Data de Înregistrare (data de referinţă) 12.04.2016.

Plățile de dobânzi la data scadentă de 04.05.2016 se vor realiza prin următoarele modalități:

1)  Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 12.04.2016 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturi de instrumente financiare deschise la Participanții la sistemul Depozitarului Central, se realizează prin transfer bancar în conturile Participanților, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, la data plății.

2)  Plățile către Deținătorii de Obligațiuni persoane fizice și juridice care la data de referință 12.04.2016 dețin obligațiuni emise de Municipiul București evidențiate în conturile individuale administrate de Depozitarul Central, se realizează prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni, prin intermediul Depozitarului Central SA și al Agentului de Plată Raiffeisen Bank SA, la data plății. Documentația necesară plaților prin transfer bancar în conturile Deținătorilor de Obligațiuni se poate depune în original la sediul Depozitarului Central SA sau se poate transmite prin poștă la adresa Depozitarului Central SA (Bd. Carol I nr. 34-36, sector 2, București).

Nu se vor realiza niciun fel de plăți de dobânzi în numerar, cec, mandat poștal sau orice altă modalitate cu excepția transferului bancar, conform secțiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor – pct. 7.4 Logistica plăților din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni.

Dobânda aferentă unei obligațiuni este calculată în conformitate cu prevederile secțiunii Termenii şi condiţiile Obligaţiunilor – pct. 5. Dobânda din Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni. 

Exemplu de calcul:

Data de plată a dobânzii: 04.05.2016

Valoarea nominală a unei obligațiuni (VN): 10.000 RON

Perioada de dobândă: de la 04.05.2015 inclusiv, până la 04.05.2016 exclusiv

Numărul de zile din perioada de dobândă (N): 366 zile

Rata de dobândă (d): 2,80% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB18) / 3,58% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB20) / 4,43% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB22) / 5,10% pe an (pentru obligațiunile simbol PMB25)

Dobânda/obligațiune: (d x N x VN) / (numărul de zile din anul respectiv)

Dobânzile aferente fiecărei obligațiuni, plătibile la data scadentă de 04.05.2016 sunt următoarele:

  • (2,80% x 366 zile x 10.000 RON)/366 zile = 280 RON/obligațiune pentru emisiunea simbol PMB18, cod ISIN ROPMBUDBL012;
  • (3,58% x 366 zile x 10.000 RON)/366 zile = 358 RON/obligațiune pentru emisiunea simbol PMB20, cod ISIN ROPMBUDBL020;
  • (4,43% x 366 zile x 10.000 RON)/366 zile = 443 RON/obligațiune pentru emisiunea simbol PMB22, cod ISIN ROPMBUDBL038;
  • (5,10% x 366 zile x 10.000 RON)/366 zile = 510 RON/obligațiune pentru emisiunea simbol PMB25, cod ISIN ROPMBUDBL046.

Mai multe detalii referitoare la plata dobânzilor pot fi găsite în Prospectul de bază pentru Programul de Emisiune de Obligațiuni emise de Municipiul București, accesând site-ul www.pmb.ro, secțiunea Datorie publică locală – Deținători de obligațiuni, la adresa https://www.pmb.ro/institutii/primaria/directii/directia_managementul_creditelor_ext/detinatori_de_obligatiuni.php.

Informații suplimentare, la obligatiuni2015@pmb.ro. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.