UE îşi întăreşte cadrul instituțional privind securitatea rețelelor şi a informațiilor

Plenul Parlamentului European reunit la Strasbourg a votat, miercuri, Regulamentul privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA), al cărei raportor este europarlamentarul Adriana Ţicău, din partea Grupului Socialiștilor şi Democraților (S&D) din Parlamentul European, pentru Comisia de industrie, cercetare şi energie (ITRE).

Comunicațiile, infrastructurile şi serviciile electronice au devenit un factor esențial, direct şi indirect, în dezvoltarea economică şi socială. Securitatea comunicațiilor, a infrastructurii şi a serviciilor electronice – în special integritatea, disponibilitatea şi confidențialitatea lor – se confruntă cu provocări din ce în ce mai mari legate, printre altele, de componentele individuale ale infrastructurii comunicațiilor şi de programele informatice care controlează aceste componente, infrastructura în ansamblul său şi serviciile furnizate prin această infrastructură.

“Având în vedere importanţa securităţii reţelelor şi a informaţiilor, Uniunea Europeană are nevoie de o agenţie specializata,  puternică şi stabilă pe termen mediu şi lung. Ca raportor din partea grupului socialiștilor si democraților, consider că cea mai importantă îmbunătăţire a regulamentului privind Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor este realizată prin articolele 2 şi 3 privind obiectivele şi sarcinile Agenţiei”, a declarat Adrian a Ţicău.

Astfel, Agenţia oferă asistenţă statelor membre şi instituţiilor Uniunii în dezvoltarea şi punerea în aplicare a politicilor şi cerinţelor legale şi de reglementare referitoare la securitatea reţelelor şi a informaţiilor. De asemenea, Agenţia oferă asistenţă pentru creşterea şi consolidarea pregătirii şi a capacităţii Uniunii şi a statelor membre de a preveni, detecta şi reacţiona la problemele şi incidentele în materie de securitate a reţelelor şi a informaţiilor, a adăugat europarlamentarul român.

“Pentru a-i permite Agenţiei să îndeplinească sarcini suplimentare, este necesară alocarea unui buget suficient şi autonom, iar majoritatea angajaţilor Agenţiei ar trebui să fie implicaţi direct în punerea în aplicare operaţională a mandatului acesteia. Pentru consolidarea rolului său, inclusiv pe plan internaţional, aş fi dorit ca Agenţia să-şi fi păstrat numele, iar durata mandatului să fi fost mai mare de 7 ani ” a completat Ţicău.

Agenția europeană pentru securitatea rețelelor și a informațiilor (ENISA) a fost instituită în martie 2004, pentru o perioadă inițială de 5 ani, prin Regulamentul (CE) nr. 460/2004. Regulamentul (CE) nr. 1007/2008 a prelungit mandatul ENISA până în martie 2012 si prin  Regulamentul (UE) nr. 580/2011 s-a  prelungit mandatul agenției pană la 13 septembrie 2013.

Conform regulamentului adoptat, Romania va desemna un membru plin si un membru supleant care sa o reprezinte in consiliul de  administrație al agenției. La numirea membrilor Consiliului de Administrație si a supleanților acestora se va tine seama de măsura in care aceștia cunosc sarcinile si obiectivele agenției si de competenţele lor manageriale, administrative si bugetare relevante pentru exercitarea atribuțiilor prevăzute la Art. 5 din Regulament.

Agenția este condusă de un director executiv care este independent in exercitarea prerogativelor sale. Directorul executiv poate infinita grupuri de lucru ad-hoc, compuse din experți, inclusiv din rândul autorităților competente ale statelor membre

De asemenea, Consiliul de administrație instituie un Grup permanent al părţilor interesate, la propunerea directorului executiv, alcătuit din experți recunoscuți reprezentând părțile interesate relevante, cum ar fi industria tehnologiei informației si a comunicațiilor, furnizorii de rețele sau servicii de comunicații electronice accesibile publicului, grupurile de consumatori, experții universitari in domeniul securității rețelelor si a informațiilor, reprezentanții autorităților naționale de reglementare notificate in temeiul Directivei 2002/21/CE, precum si autoritățile responsabile de aplicarea legii şi autoritățile responsabile de protejarea vieții private.

Agenția poate folosi, totodată, experți naționali detașați sau alte categorii de personal care nu sunt angajați ai Agenției.

Textul supus adoptării poate fi accesat la:

https://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A7-2013-0056+0+DOC+PDF+V0//RO

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.