UNTRR, întrebări privind aplicarea efectivă a Pachetului Mobilitate 1

UNTRR solicitã autoritãților române și Comisiei Europene clarificãri urgente privind prevederile Pachetului Mobilitate 1 care vor intra în vigoare pe 20.08.2020, pentru prevenirea controalelor și amenzilor abuzive ale autoritãților din Vestul UE împotriva transportatorilor români.

Iată precizările, în comunicatul transmis redacției:

„Pachetul Mobilitate 1 a fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene pe 31 iulie 2020, urmând ca anumite prevederi din acest pachet legislativ cu impact devastator pentru industria transporturilor rutiere din România, sã intre în vigoare din 20 august 2020.

De-a lungul întregului proces legislativ UNTRR a fãcut eforturi pentru convingerea tuturor celor implicați (autoritãți naționale, Comisia Europeană, parlamentari europeni, etc.) de caracterul injust și discriminatoriu al noilor norme, a cãror aplicare va duce cu siguranțã la slãbirea dramatică a poziției pe piațã a companiilor românești de transport rutier de mãrfuri și la falimentul majoritãții companiilor mici de profil.

Acest sector, care a fost dintotdeauna un contribuitor major la economia naționalã și principalul contribuitor la exportul de servicii al României din ultimii ani, este cea mai activã și dinamicã parte din economia naționalã a României, care este acum decupatã de Europa de vest: firme, manageri, angajați și familiile acestora majoritatea între 25-45 ani, vor migra în țãri precum Germania (unde pentru fiecare copil se oferã alocații de aproape 200 euro/luna), Olanda, Luxemburg, Spania, Austria.

Din estimãrile noastre preliminare rezultã cã, în urmãtorii doi ani, România va pierde peste 5% din PIB din cauza migrãrii activitãții de transport rutier internațional, inclusiv a personalului direct implicat și a familiilor acestora. Pe termen mediu și lung România va pierde aproximativ 200.000 de șoferi profesioniști, inclusiv familiile lor și se va confrunta cu o crizã fãrã precedent pe piața muncii.

Totodatã, estimãm cã vom pierde 30% din operatorii de transport români, care nu vor putea supraviețui crizei Coronavirus, iar jumãtate din firmele rãmase, care opereazã transport rutier internațional, vor pãrãsi România înainte de 18 luni, termenul de intrare în vigoare al tuturor prevederilor Pachetului Mobilitate 1.

UNTRR consideră că prin adoptarea și aplicarea acestui pachet legislativ, piața europeană a transporturilor rutiere va deveni un monopol al companiilor din Europa de Vest. Prin aceasta, întreaga construcție europeană, bazatã pe democrație, tratament egal și nediscriminatoriu, este pusã sub semnul îndoielii, iar piața unicã europeanã, bazatã pe libertatea circulației persoanelor, mãrfurilor, capitalului și serviciilor rãmâne un ideal imposibil de atins.

UNTRR considerã cã trebuie realizate toate demersurile pentru eliminarea prevederilor discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1 din legislația europeanã și susține acțiunile Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor în acest sens, precum și demersurile Comisiei Europene privind evaluarea impactului extrem de negativ al obligației întoarcerii acasã a camioanelor la 8 sãptãmâni, precum și a consecințelor negative determinate de pandemia COVID-19.

În același timp, pentru a evita pauperizarea adiționalã a industriei de transport rutier din România prin plata de amenzi legate de noile prevederi discriminatorii ale Pachetului Mobilitate 1 care vor intra în vigoare pe 20.08.2020, UNTRR a solicitat Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din România și Comisiei Europene sã acționeze în vederea clarificãrii urgente a întrebãrilor rãmase fãrã rãspuns privind posibilitatea aplicãrii efective și respectãrii noilor reguli.

În acest sens, UNTRR a semnalat principalele prevederi ale Pachetului Mobilitate 1 care intrã în vigoare în luna august 2020 și care necesitã clarificãri urgente, conform analizei UNTRR precum și urmare problemelor ridicate de transportatorii români:

1. Clarificãri urgente privind obligația întoarcerii acasã a șoferilor la 3 sau 4 sãptãmâni, respectiv:

  • Clarificãri privind “locul de reședințã” și confirmarea faptului cã întoarcerea acasã a șoferilor poate fi organizatã în centrele logistice închiriate sau deținute de firmele românești de transport în Europa de Vest
  • Modalitatea de a documenta îndeplinirea obligației în situația în care șoferul se întoarce acasã cu alte mijloace de transport (avion, microbuz, etc), inclusiv pentru situația în care conducãtorul auto refuzã din motive personale sã se întoarcã la centrul operațional al angajatorului în statul membru de stabilire al angajatorului, sau la locul sãu de reședințã.
  • Confirmarea libertãții conducãtorilor auto sã aleagã unde își petrec perioada de repaus,respectiv a libertãții șoferilor români de a alege sã nu se întoarcã acasã și clarificarea modalitãții în care aceasta trebuie sã fie documentatã de firme și de șoferi în cazul unui control.

2. Clarificarea faptului cã în cazul utilizãrii derogãrii de a efectua douã perioade de repaus sãptãmânal reduse consecutive, cele 2 perioadele de compensație de câte 21 h pot fi alipite separat unor alte perioade de repaus de cel puțin nouã ore și efectuate pe parcursul deplasãrii, situație în care șoferul se poate întoarce acasã și la 4 sãptãmâni (nu la 3 sãptãmâni).

3. Stabilirea unei proceduri corecte și armonizate de controlare a respectãrii interdicției de efectuare a repausului sãptãmânal normal de peste 45 h în cabinã care sã fie respectatã în toate Statele Membre: pentru a stopa controalele și amenzile abuzive ale autoritãților franceze și belgiene privind repausul sãptãmânal normal al șoferilor din ultimii ani, solicitãm prevederi clare privind procedura de a documenta faptul cã șoferul nu a dormit în cabinã, inclusiv în situația în care acesta nu poate prezenta o facturã de hotel – repausul fiind efectuat la rude sau la centre de cazare puse la dispoziție de angajator.

De asemenea, pânã la încetarea pandemiei COVID-19, UNTRR a solicitat Comisiei Europene sã permitã șoferilor profesioniști sã își efectueze repausul sãptãmânal normal în cabinã, pentru a le proteja sãnãtatea.

4. Clarificarea circumstanțelor excepționale în care conducãtorul auto poate sã depãșeascã durata de conducere zilnicã și sãptãmânala, respectiv:

  • Dacã „circumstanțe excepționale” înseamnã doar ajungerea la centrul operațional al angajatorului sau la locul de reședințã al conducãtorului auto în vederea efectuãrii perioadei de repaus sãptãmânal, sau includ și alte motive care trebuie clarificate.
  • Dovezile care trebuie prezentate de cãtre conducãtorul auto, în cazul unui control în trafic, pentru a justifica situația „excepționalã”, mai ales dacă acesta conduce un vehicul gol deci nu are documente comerciale pentru marfã? Aceastã din urmă situație va fi din ce în ce mai frecventã odatã cu instituirea obligației de întoarcere a vehiculelor în țara de înmatriculare la fiecare opt sãptãmâni.

5. Clarificãri privind cine va suporta costurile legate de faptul cã autoritatea competentã a statului membru emitent poate impune unui conducãtor auto sã preschimbe cardul de conducãtor auto cu unul nou dacã este necesar pentru a se conforma specificațiilor tehnice relevante.

Uniunea Naționalã a Transportatorilor Rutieri din România – UNTRR semnaleazã faptul cã pentru transportatorii rutieri români este vital sã primeascã urgent rãspunsuri la întrebãrile legate de noile prevederi ale Pachetului Mobilitate 1, înaintea intrãrii în vigoare a acestora.

În acest scop, UNTRR solicitã acțiuni urgente din partea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor și Comisiei Europene, pentru a se asigura un cadru legal clar și armonizat la nivel european, în scopul de a preveni impunerea unor cerințe diferite din partea Statelor Membre privind aplicarea noilor reguli ale Pachetului Mobilitate 1, care ar putea conduce la controale și amenzi abuzive ale autoritãților din Vestul UE împotriva transportatorilor rutieri români.

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.