Noi masuri de promovare a transportului pe caile navigabile interioare din UE

Comisia Europeană a anunțat noi măsuri pentru transportul unui volum mai mare de mărfuri pe râurile și canalele Europei. Deși barjele se numără printre mijloacele de transport cele mai favorabile mediului și cele mai eficiente din punct de vedere energetic, în prezent acestea transportă doar aproximativ 6% din volumul mărfurilor europene, în fiecare an. Noile propuneri vizează valorificarea potențialului neutilizat al celor 37.000 km de căi navigabile interioare din Europa. Aceste propuneri vor facilita transportul mărfurilor și vor conduce la continuarea ecologizării sectorului, precum și la încurajarea inovării și îmbunătățirea oportunităților privind locurile de muncă.

„500 de milioane de tone de marfă circulă deja de-a lungul fluviilor și canalelor noastre în fiecare an. Aceasta înseamnă echivalentul a 25 de milioane de camioane, dar nu este suficient. Trebuie să ajutăm transportului pe căi navigabile să devină pe termen lung un sector de înaltă calitate. Trebuie să eliminăm blocajele care îl împiedică să se dezvolte și să investim în competențele forței de muncă din acest sector”, a declarat Siim Kallas, vicepreședinte al Comisiei Europene și comisarul responsabil cu transporturile.

Comisia propune acțiuni în următoarele domenii: 

Înlăturarea blocajelor 

Potențialul de dezvoltare al sectorului este afectat de blocaje semnificative, care constau în ecluze, poduri sau șenale dimensionate necorespunzător și în lipsa unor conexiuni, cum ar fi legătura între rețelele hidrografice ale Senei și ale fluviului Scheldt. Comisia propune îmbunătățirea transportului de mărfuri pe căile navigabile prin modernizarea ecluzelor, a podurilor și a canalelor de navigație. Noul mecanism „Conectarea Europei” și orientările TEN-T acordă prioritate noilor oportunități de finanțare pentru căile navigabile interioare, care sunt de altfel o componentă importantă a șase din nouă coridoare ale rețelei centrale TEN-T.

Ecologizare și inovare 

În comparație cu alte moduri de transport terestru, transportul pe căile navigabile interioare este eficient din punct de vedere energetic, sigur, aproape lipsit de ambuteiaje și silențios. Comisia va propune măsuri, inclusiv noi standarde pentru motoare, pentru a încuraja investițiile în tehnologii cu emisii scăzute de carbon, precum și pentru a sprijini cercetarea și inovarea.

Conexiuni mai bune cu alte moduri de transport

Se va acorda prioritate îmbunătățirii legăturilor dintre căile navigabile interioare, rețeaua rutieră și cea feroviară, acordând o atenție deosebită conexiunilor în porturile maritime și fluviale. Pe baza reexaminării în curs a serviciilor de informații fluviale, Comisia va face propuneri pentru a îmbunătăți instalațiile de manipulare a încărcăturilor și pentru a reduce formalitățile administrative.

Investiții într-o forță de muncă competentă 

Sectorul căilor navigabile se bazează pe o forță de muncă competentă. Noile propuneri ar trebui să genereze o mai amplă recunoaștere a calificărilor forței de muncă și a parcursului profesional al acesteia, să îmbunătățească accesul la locuri de muncă și mobilitatea.

37 000 km de căi navigabile, prin 20 de state

Rețeaua de căi navigabile a Uniunii Europene constă în aproximativ 37 000 km care străbat 20 de state membre și transportă aproximativ 500 de milioane de tone de marfă în fiecare an, în special în zonele dens populate și aglomerate. Rețelele hidrografice interconectate ale fluviilor Rin, Scheldt și Meuse sunt conectate cu Sena și Dunărea. Cu toate acestea, anumite blocaje majore împiedică sistemele hidrografice europene să participe pe deplin la spațiul european al transporturilor.

NAIADES II

În urma încetinirii generalizate a economiei UE, care a început în 2008, capacitatea excedentară în anumite segmente ale pieței, fragmentarea continuă a actorilor de pe piață și îmbătrânirea flotei au condus la o înrăutățire a perspectivelor economice și de sustenabilitate ale navigației interioare.

NAIADES II propune ca soluție elaborarea unui cadru stabil pe termen lung pentru investiții și inovare în navigația interioară de calitate și măsuri cu efecte pe termen scurt și mediu, cum ar fi reexaminarea cerințelor tehnice costisitoare.

NAIADES II preconizează utilizarea fondurilor UE, provenite de la statele membre și din acest sector pentru susținerea investițiilor necesare. Din acest punct de vedere accesul la finanțare este deosebit de important. (M.S.)

LĂSAȚI UN MESAJ

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.